Materiał Partnera
Namiot halowy a pozwolenia na budowę

Namiot halowy a pozwolenia na budowę

Namioty halowe cieszą się coraz większą popularnością jako atrakcyjna alternatywa dla stałych budynków murowanych. Mogą być kupowane lub wynajmowane na określony czas – od kilku dni po wiele lat – zależnie od potrzeb. Jeśli planujesz wynajem lub zakup takiej hali na cele magazynowe lub do prowadzenia działalności gospodarczej, z pewnością zastanawiasz się, co o tym mówią przepisy budowlane.

Namiot w ujęciu przepisów prawa budowlanego

Hale namiotowe wynajmowane na potrzeby magazynu produktów, tymczasowej sprzedaży lub akcji charytatywnej często są obiektami o dużej powierzchni użytkowej. Największe modele oferowane przez firmę Ps Namioty Halowe Sp. z o.o. mają szerokość nawet 50 m. Taki parametr w przypadku konstrukcji o kwadratowej podstawie zapewnia 2 500 m2 powierzchni. Tak duże obiekty z pewnością wielu osobom kojarzą się z surowymi wymogami prawnymi, jakimi obejmuje się budynki stałe o podobnej wielkości. W rzeczywistości jednak przepisy prawa budowlanego w stosunku do hal namiotowych są znacznie bardziej liberalne. Zgodnie z Art. 3 pkt 5 prawa budowlanego halę namiotową traktuje się jako obiekt tymczasowy:

„… – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem…”

Ponieważ konstrukcja hali namiotowej jest przystosowana do wielokrotnego demontażu i montażu, nie uważa się jej za obiekt, który jest „trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.  To oznacza, że prawo budowlane nie traktuje hali namiotowej jako budynku bez względu na jej wysokość czy zajmowaną powierzchnię.

Zezwolenia na budowę hali namiotowej

Sposób ujęcia hali namiotowej w przepisach budowlanych oznacza, że w przypadku takich obiektów trudno nawet mówić o budowie. Konstrukcje nie wymagają fundamentów ani specjalnego przygotowania gruntu – poza zapewnieniem suchej i płaskiej powierzchni o odpowiednich wymiarach. Istotne jest też określenie, które dotyczy trwałości technicznej obiektu. W przypadku hali namiotowej ustala się go na 120 dni. Po tym czasie obiekt należy zdemontować, a problem jego wykorzystania przestaje istnieć. Nie stanowi to jednak przeszkody w tym, aby ta sama hala została ponownie zmontowana w innej lokalizacji – odległej nawet o kilkanaście centymetrów. Takie przesuniecie nie wymaga nawet przenoszenia jej zawartości. Nowa lokalizacja w ujęciu prawa pozwala na odliczanie od początku 120-dniowego okresu jej użytkowania. Taki obiekt nie wymaga uzyskania zezwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie faktu jego postawienia w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. Jeśli właściciel przewiduje dłuższy okres użytkowania hali i nie chce tracić czasu i środków na jej przestawianie, powinien postarać się o zezwolenie. Dokumenty powinny zawierać projekt budowy oraz zezwolenie na użytkowanie hali. Do wydania pozwolenia konieczny jest też nadzór kierownika budowy. Decyzja jest wydawana w czasie 30-90 dni, a jej uprawomocnienie trwa 14 dni.

Opracowanie:

PS Namioty Halowe

Radzymin , Korczaka 9B

Podziel się