Materiał Partnera
Co warto wiedzieć o podatku dochodowym od osób prawnych?

Co warto wiedzieć o podatku dochodowym od osób prawnych?

W polskiej Ordynacji podatkowej wyróżnia się kilka rodzajów podatków. Do najbardziej popularnych zalicza się podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek od towarów i usług (VAT), podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), tak zwane opłaty skarbowe, a także oczywiście popularny podatek dochodowy do osób prawnych (CIT). Ostatni z nich wyróżnia się kilkoma rodzajami stawek, które mogą wynosić 10%, 15%, 19% i 20%. Najczęstszą opcją jest rozliczanie się na zasadach ogólnych, co zobowiązuje do uiszczaniu dziewiętnastoprocentowego CIT-u.

Kto jest podatnikiem podatku CIT?

Podatnikami podatku CIT według polskich rozporządzeń są osoby prawne takie, jak przedsiębiorstwa, banki, fundacje, stowarzyszenia, czy spółki kapitałowe; podatkowe grupy kapitałowe, które składają się przynajmniej z dwóch spółek prawa handlowego; spółki bez osobowości prawnej, których siedziba znajduje się poza terytorium Polski; a także wszystkie inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają wspomnianej osobowości prawnej – wyjątkiem są w tym przypadku spółki osobowe, za które uważa się te cywilne, jawne, partnerskie, a także komandytowe.

Podatnikami CIT, pomimo posiadania osobowości prawnej, nie są: fundusze inwestycyjne i emerytalne, organizacje religijne, organizacje pożytku publicznego, a także spółki działające w specjalnych strefach ekonomicznych.

Od czego płacony jest podatek CIT?

Podatek CIT według zasad ogólnych dotyczy dochodów bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Istotne jest przy tym to, że tego typu opodatkowanie, dzieli się na dwa rodzaje: CIT nieograniczony oraz ograniczony. Pierwszy z nich dotyczy zobowiązanych Ordynacją podatkową podmiotów, których siedziba znajduje się w Polsce – wiąże się to z odprowadzaniem podatku od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Druga forma – ograniczona – obejmuje podmioty z siedzibami w innych krajach, wtedy odprowadzają one podatek CIT od dochodów uzyskanych na terytorium Polski. 

Outsourcingowe rozliczenia CIT

Coraz więcej przedsiębiorstw, chcąc uniknąć wysokich kwot podatku CIT, korzysta z obsługi szeroko wykwalifikowanych biur rachunkowych, które wyspecjalizowane są również w tak zwanych optymalizacjach podatkowych. To one w legalny sposób, poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi, mogą przyczynić się do generowania oszczędności firmy w tym zakresie. Przykładem może być wykorzystanie tak zwanych zaliczek uproszczonych w CIT, na przykład w wysokości 1/12 podatku należnego, wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Aby jednak móc korzystać z takich opcji, należy współpracować z takimi podmiotami zewnętrznymi, jak biuro rachunkowe Poray. Jego siedziba znajduje się we Wrocławiu, a jest ono otwarte na współpracę zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi – ważną częścią usług, jest stałe prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, kart podatkowych, czy ryczałtu ewidencjonowanego.

Opracowanie:

Poray. Biuro Rachunkowe

Wrocław , ks. Wawrzyniaka 41a

Podziel się