Artykuł sponsorowany Zastosowanie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce

Zastosowanie i produkcja kruszyw naturalnych w Polsce

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, gospodarczego, przemysłowego, a także liniowego – drogowego, energetycznego, kolejowego – powoduje to, że obecnie wiele polskich kopalni, musi znacznie zwiększać swoją produkcję kruszyw naturalnych budowlanych oraz drogowych. Materiały te mają bowiem szerokie zastosowanie i bez nich nie można byłoby realizować w zasadzie żadnej inwestycji. Poznaj zastosowanie oraz produkcję kruszyw naturalnych.

Zastosowanie kruszyw naturalnych

Kruszywa naturalne to surowce, które przede wszystkim stosowane są do produkcji betonów, zapraw, chemii budowlanej, mieszanek asfaltowo-ścieralnych, mas bitumicznych, czy też do tworzenia warstw nośnych i ścieranych, warstw mrozoochronnych i filtracyjnych, a także nasypów, czy murów oporowych. Obecnie olbrzymie ich zużycie, które jest nieporównywalnie wielkie, jeśli chodzi o zestawienie kruszyw naturalnych do tych sztucznych – recyklingowych – należy zauważyć w szeroko pojętym drogownictwie. Żwir, grys, czy różnego rodzaju mieszanki, stosowane są przy tworzeniu dróg gminnych, krajowych, miejskich, czy przy inwestycjach dotyczących parkingów, placów, pasów startowych, oraz autostrad. W takich przypadkach jakość surowca ma olbrzymie znaczenie, dlatego warto wiedzieć, że ważne przy doborze odpowiednich materiałów, jest zwracanie uwagi na normy krajowe oraz europejskie. Dla przykładu kruszywa łamane o frakcji 0-63 mm wyznacza norma PN-B 11112. Materiały dolomitowo-węglanowe o frakcji 0,4 wyznacza norma PN-EN 13043, a kruszywa węglanowe między innymi o frakcji 16-31,5 wyznacza norma PN-EN 12620.

Produkcja kruszyw naturalnych

Od początku XXI wieku produkcja kruszyw naturalnych w Polsce wzrosła dwukrotnie z wyniku 116 miliona ton w 2000 roku, do nawet 260 milionów. Warto przy tym zauważyć, że w związku z gwałtowną transformacją budownictwa w naszym kraju, polskie kopalnie dzisiaj przede wszystkim obsługują rodzimy rynek. Ten bowiem zużywa tak duże ilości kruszyw rocznie, że istotny jest również ich import – zwłaszcza kruszyw łamanych – oraz wzmożona produkcja i dystrybucja, dzięki takim przedsiębiorstwom, jak ROMANO Kruszywa. Firma ta gwarantuje między innymi wysokiej jakości żwir, kliniec, tłuczeń, grys, oraz mieszanki dolomitowe, granitowe i wapienne. Jest to zaś możliwe, dzięki posiadaniu nowoczesnych parków przemysłowych, a także dzięki rozwiniętej flocie transportowej. Warto bowiem wiedzieć, że polskie ośrodki wydobywcze oraz dystrybucyjne kruszyw naturalnych, zalicza są do jednych z najbardziej efektywnych oraz innowacyjnych w całej Europie.

Warto wiedzieć: Polska produkcja kruszyw naturalnych, opiera się przede wszystkim o surowce żwirowo-piaskowe. W pełnym rynkowym udziale, jest ich nawet ponad 70%. Ich wysoka jakość to zaś efekt ich ulepszania, między innymi w procesie przesiewu oraz płukania, podczas którego eliminowane są zanieczyszczenia ilaste.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas