Materiał Partnera Zasady wykonywania przyłączy wodociągowych

Zasady wykonywania przyłączy wodociągowych

Jeszcze zanim rozpoczną się wykopy wodociągowe należy wykonać szczegółowy projekt przyłączy wodociągowych. Planowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wymaga przestrzegania dosyć rygorystycznych przepisów. Dlatego sam projekt jest zadaniem trudnym i czasochłonnym. Podpowiadamy do jakich zasad należy się stosować projektując przyłącza wodociągowe. Nasz artykuł z pewnością pozwoli Wam przygotować się do tego zadania.

Ogólne zasady

Przyłączem wodociągowym nazywamy odcinek przewodu, który łączy sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową znajdującą się w nieruchomości. Przyłącze posiada również zawór za wodomierzem głównym. Wykonując przyłącze pod żadnym pozorem nie można łączyć bezpośrednio instalacji wodociągowej zasilanej z sieci z urządzeniami, które zasilają instalację z innych źródeł wody. W obrębie instalacji powinien być zapewniony nieustanny ruch wody. W odcinku przyłącza na terenie nieruchomości, który znajduje się przed wodomierzem nie należy projektować hydrantów.

Projektowanie przyłącza

Projektując przyłącze wodociągowe należy zadbać, aby biegło ono prostopadle do sieci wodociągowej. W jego przebiegu nie powinny pojawiać się żadne załamania. Ważną zasadą jest, aby nie planować przebiegu przyłączy wzdłuż skarpy. Możliwe jest za to poprzeczne przejście. Warunkiem w tym przypadku jest zachowanie minimalnego przykrycia.

Jeśli na posesji znajdują się budynki dwurodzinne (bliźniak, segment), to dopuszczalne jest wykonanie jednego, wspólnego przyłącza dla obu segmentów. Przebiegu przyłącza nie można jednak lokalizować wzdłuż granicy dwóch posesji. Należy zachować minimalną odległość 1 m. od granicy.

„Pod żadnym pozorem nie można lokalizować przyłącza pod wjazdem na posesję lub bramą, a także pod wjazdami do garaży w obrębie budynków wielorodzinnych” – przestrzega specjalista z firmy GWINT, która zajmuje się profesjonalnym wykonywaniem wykopów wodociągowych.

Specyfikacja techniczna

Przewody przyłącza powinny być układane na specjalnej podsypce z piasku. Jej minimalna grubość musi wynosić 10 cm. Warstwa wierzchnia, czyli tzw. „obsypka” wykonywana jest również z piasku. Jej grubość to minimum 30 cm. Na „obsypce” montuje się taśmę ostrzegawczą. Obok rury przyłącza układa się dodatkowo przewód miedziany o grubości 1 mm2, który kończy się w studzience przy zasuwie. Zaplanowana średnica przyłącza powinna zapewnić wymaganą wydajność. Maksymalna prędkość przepływu nie może wynosić więcej niż 1 m/s. Ważny jest także spadek przyłącza, który nie powinien być mniejszy niż 0,4% i ma być skierowany w stronę przewodu ulicznego. Na przyłączu instalujemy specjalną zasuwę. Jej minimalna wytrzymałość na ciśnienie musi wynosić 1 MPa.

Wykonując wykopy wodociągowe należy także pamiętać, że przyłącza układa się na głębokości 1,6-1,7 m. W pasie o szerokości 2 m. nie można sadzić drzew i krzewów. Przyłącza nie można też lokalizować w bezpośrednim sąsiedztwie kanalizacji i gazu (min. 1,5 m.), słupów energetycznych (min. 1 m.), kabli energetycznych (min. 0,8 m) i telekomunikacyjnych (min. 0,5 m.)

Powyższe zasady dobitnie przekonują, że planowanie przyłączy wodociągowych wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto powierzyć to zadanie prawdziwym specjalistom.

Opracowanie:

"GWINT" Piotr Królikowski

Dębniak , Wiśniowa 21

Podziel się