Materiał Partnera Wznowienie granic nieruchomości — czym jest i dlaczego się je wykonuje?

Wznowienie granic nieruchomości — czym jest i dlaczego się je wykonuje?

Jedną z najczęściej wykonywanych usług geodezyjnych jest wznawianie granic nieruchomości. Wbrew pozorom sytuacje, w których fizyczny przebieg granicy jest nieznany lub nie pokrywa się on ze stanem prawnym, nie należą do wyjątków. Wtedy niezbędna jest pomoc geodety. Jednak czy każdy specjalista może wznowić granice działki, czy jednak potrzebuje dodatkowych uprawnień? Wszystko wyjaśniamy w tym artykule!

Czym tak naprawdę jest wznowienie granic działki?

Wznowienie granic nieruchomości to nic innego jak ponowne oznaczenie jej punktów granicznych. Jest potrzebne przede wszystkim, gdy nie jesteśmy pewni co do przebiegu granicy i chcemy uniknąć wszelkiego rodzaju niejasności, jakie mogą pojawić się z biegiem czasu. Należy podkreślić, że wznowienie punktów granicznych występuje w momencie, gdy oznaczenia już kiedyś zostały wykonane, a granice działki są skonkretyzowane w dokumentacji, ale uległy zniszczeniu lub przesunięciu.

Jak wygląda wznowienie punktów granicznych?

Pierwszym krokiem geodety w tej sytuacji powinno być zgłoszenie prac związanych z wyznaczaniem granicy nieruchomości do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie na podstawie istniejących dokumentów, które można uzyskać z ODGiK oraz ksiąg wieczystych przeprowadzana jest analiza możliwości wznowienia znaków granicznych. W niektórych sytuacjach niezbędne może okazać się wykonanie odpowiednich pomiarów. Na samym końcu specjalista ma obowiązek poinformowania właścicieli sąsiadujących działek o poczynaniach i wstawienia nowych znaków na gruncie.

Komu można zlecić wznowienie granic nieruchomości?


Nie wszyscy geodeci mają takie same kompetencje i ważne jest, aby upewnić się, czy dany fachowiec może nam pomóc z naszą sprawą. W przypadku wznawiania granic nieruchomości warto skontaktować się z firmą edPION — Emilia Wójcik z Chełmna w województwie Kujawsko-pomorskim. W jej ofercie znajdziemy nie tylko wznowienie granic działki, ale również usługi takie jak aktualizacja pomiarów, podziały działek, opracowania geodezyjne, obsługę inwestycji drogowych, inwentaryzacje sieci i inne. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie pomiary zostały wykonane z należytą starannością, a protokoły spisane profesjonalnie i według wytycznych.

Opracowanie:

edPION - Emilia Wójcik

Chełmno , os. Kopernika 5 lok. 75

  • tel. 721 894 680

Podziel się