Artykuł sponsorowany Wymagania techniczne przy wykonywaniu przewiertów sterowanych

Wymagania techniczne przy wykonywaniu przewiertów sterowanych

Przewierty sterowane HDD (Horizontal Directional Drilling) to technologia, która pozwala na znaczne przyspieszenie prac przy budowie infrastruktury podziemnej wszelkiego rodzaju. Dzięki specjalnemu urządzeniu po wykonaniu dobrego rozpoznania geologicznego i właściwym rozplanowaniu trajektorii roboty mogą przebiegać bardzo szybko, a ich koszt jest niezwykle konkurencyjny w stosunku do tradycyjnych metod zakładających przygotowanie wykopów.

Jakie są możliwości realizacji przewiertów sterowanych?

Technologia przewiertów sterowanych jest szeroko stosowana przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju infrastruktury przesyłowej – rurociągów gazowych i wodociągowych, a także kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Używa się jej tam, gdzie metoda wykopowa będzie nieefektywna, zbyt droga, uciążliwa lub niemożliwa do wykorzystania z uwagi na przeszkody terenowe takie jak rzeki czy zbiorniki wodne, a także bariery inżynieryjne np. istniejące kanały, torowiska, drogi albo gęstą zabudowę. Zaletą przewiertów sterowanych jest to, że metodą tą można się posługiwać przy każdym typie gruntu, w tym poniżej zwierciadła wód gruntowych. Nie występują też praktycznie ograniczenia, jeżeli chodzi o długość obsługiwanych odcinków, ponieważ wykonuje się przewierty mające nawet 2 km, a średnice nierzadko dochodzą do 1,5 m. Co ważne, da się je wykonywać w postaci wiązek, łącząc ze sobą kilka czy kilkanaście odnóg zależnie od potrzeb.

Na czym polega technologia HDD?

Przewierty sterowane wykonuje się po wprowadzeniu do podłoża pod kilkunastoprocentowym kątem głowicy roboczej, obracającej się dzięki kolejnym dołączanym żerdziom, która przygotowuje otwór pilotowy. Prace są wspomagane podawaniem płuczki wiertniczej. Po przebiciu się głowicy do punktu wyjścia powstały otwór, jest powiększany przy użyciu głowicy rozwiercającej o rodzaju dopasowanym do warunków gruntowych. W urabianiu podłoża także pomaga płuczka. Przy większych średnicach rozwiercanie następuje w większej ilości przejść, a przy ostatnim z nich zaraz za wycofywaną głowicą wprowadzany jest powstający rurociąg lub linie kablowe. Przewierty HDD realizuje firma Ramar z województwa wielkopolskiego. Specjalizuje się ona w pracach przy sieciach wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazowych i elektroenergetycznych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas