Materiał Partnera Wykop fundamentu – na czym polega i kto za niego odpowiada?

Wykop fundamentu – na czym polega i kto za niego odpowiada?

Wykop fundamentu to bardzo precyzyjne i ważne zadanie, które jest sumą pracy geotechników, geodetów, architektów, firm budowlanych oraz przedsiębiorstw robót ziemnych. Cała procedura tworzenia posadowienia budynku, nie tylko jest zatem rozpatrywana z perspektyw różnych sztuk budowlanych, ale również dzięki unormowaniom prawnym. Dowiedz się zatem, na czym polega ten specjalistyczny wykop, oraz kto za niego odpowiada!

Kto opowiada na wykop fundamentu?

Wykop fundamentu to zadanie dla wyspecjalizowanej w robotach ziemnych firmy, która dysponuje odpowiednim sprzętem ciężkim – koparko-ładowarkami i innymi pojazdami. Takie zespoły, nie działają jednak na własną rękę! Ich procesy wykonawcze są zawsze ściśle wyznaczone przez geodetów, architektów, a także geotechników. Wykop fundamentu ma zatem własny precyzyjny projekt, uwzględniający opracowanie techniczne, obliczeniowe, pomiarowe, rysunkowe, a nawet dzisiaj wizualizacyjne. Pamiętać należy bowiem o tym, że dobry fundament to żywotny i stabilny obiekt, który nie będzie ulegał geodezyjnym zjawiskom odkształcenia i przeniesienia.

Wyznaczniki ważne przy wykopach fundamentów

Wyznaczników ważnych przy tworzeniu wykopów fundamentów jest nawet kilkadziesiąt. Ważne jest jednak określanie właściwości materiałów budowlanych, systemów technologiczno-konstrukcyjnych, parametrów gruntu, rodzajów sił działających na konstrukcję, czy też nośność budynku. Istotne dla wyodrębnienia techniki wykopu fundamentów, jest także wytyczenie wykopu, wytyczenie obrysu fundamentu, określenie sposobu zabezpieczenia skarp i ścian wykopu oraz nasypów, czy też określenie sposobów ułożenia zbrojenia w fundamencie wraz z metodami betonowania, zagęszczania i pielęgnacji wylewki. Jak można zatem zauważyć, cały proces przygotowawczy jest bardzo złożony oraz dokładnie wyznaczony.

Wykonawstwo wykopu

Wykop fundamentowy jest dzisiaj tworzony przy użyciu bardzo precyzyjnych koparko-ładowarek, które często wcześniej usuwają z gruntu większe kamienie, krzewy i drzewka, a także ich korzenie. Istotna jest także niwelacja terenu, czyli jego wypoziomowanie. Jest to ważne między innymi dla ograniczenia skutków spływania wód opadowych, czy dla zachowania równowagi pionowej wznoszonego obiektu. Wielokrotnie, wykonawstwo wykopu, wiąże się także z utwardzaniem ziemi, lub wymianą gruntu. Decyzję o tym zawsze podejmuje jednak geotechnik i geodeta, a także architekt wraz z inwestorem. Firmy robót ziemnych, mają zatem czysto wykonawczą rolę, której nie należy nigdy umniejszać. Bez ich działań dana inwestycja, nie mogłaby bowiem w ogóle ruszyć z miejsca! Warto zatem podejmować współpracę z doświadczonymi przedsiębiorcami – przykładem jest Krzysztof Wajzer i jego pracownia usług ogólnobudowlanych.

 

Opracowanie:

Usługi ogólnobudowlane Krzysztof Wajzer

Snowidza 10A

  • tel. 505 447 761

Podziel się