Materiał Partnera Wykonywanie wykopów pod fundamenty

Wykonywanie wykopów pod fundamenty

Pierwszym etapem prac, które poprzedzają budowę domu jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Te roboty ziemne można wykonywać na różne sposoby, jednakże w dzisiejszych czasach odchodzi się już od kopania ręcznego i wykopy pod fundamenty wykonuje się metoda mechaniczną. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się koparki lub minikoparki. O czym trzeba pamiętać podczas prac ziemnych i jak się je wykonuje?

O czym pamiętać podczas wykopów pod fundamenty?

Roboty ziemne, takie jak wykopy pod fundamenty nie wydają się być czynnością skomplikowaną, jednak podczas ich realizacji należy być bardzo dokładnym, ponieważ łatwo jest o popełnienie prostych błędów, których konsekwencje mogą być tragiczne w skutkach. Pojawiające się wszelkie nieprawidłowości muszą być od razu usuwane. Gdy zbagatelizujemy jakiś problem, to budynek może zostać źle posadowiony, a efektem tego zazwyczaj jest jego nierównomierne osiadanie oraz podmakanie i pękanie. Przed wykonaniem prac ziemnych warto jest zlecić wykonanie badań geotechnicznych, które pomogą w podjęciu prawidłowych decyzji.

Podczas prac ziemnych poprzedzających prace budowlane należy wziąć również pod uwagę to, że o umiejscowieniu budynku na działce decyduje projekt. Zgodnie z nim należy dokonać wytyczenia obrysu domu. Te informacje są niezbędne do wykonania prac ziemnych, bowiem dopiero one ujawniają dokładne miejsce, gdzie musimy zacząć kopać fundamenty. Głębokość i szerokość wykopów musi odpowiadać założeniom zawartym w projekcie. Zazwyczaj parametry te zależą od rodzaju gruntu, głębokości jego przemarzania, a także jak głęboko będzie posadowiony budynek i jaki będzie sposób fundamentowania. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy ściągnąć na plac budowy odpowiednią firmę, która oferuje usługi koparką, ponieważ dzięki niej kopanie fundamentów pójdzie znacznie szybciej. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, w których niektóre wykopy należy wykonać ręcznie.

Metody wykopów

Najbardziej pracochłonnym typem wykopów jest wykonanie wykopów z całkowitym usunięciem gruntu pod obrysem budynku. Zazwyczaj ten sposób wykorzystuje się przy gruntach sypkich i słabo zagęszczonych. Do wykonania tego typu wykopów niezbędna jest koparka, która poradzi sobie z tym zadaniem nawet w kilka godzin. Jednakże w celu zachowania wymaganej głębokości, dno wykopu warto wybrać w ręczny sposób.

Kolejnym i mniej pracochłonnym sposobem kopania fundamentów są wykopy z usunięciem gruntu w miejscu ław wylewanych w deskowaniu, których wykonanie oferuje m.in. firma Creator. W praktyce metoda ta jest dużo częściej wykorzystywana i polega na tym, że grunt wybierany jest tylko w miejscu, gdzie planowane jest występowanie ław fundamentowych. Trzeba pamiętać, że korzystając z tej metody dno wykopu musi zostać wypoziomowane, ponieważ musi być na nim prawidłowo ułożone zbrojenie. Konieczne jest także wykonanie nieco szerszych wykopów, ze względu na to, że w wykopach musi być dodatkowe miejsca na umieszczenie deskowania. Niezależnie od tego, jaką metodę wykopów wybierzemy, dobrze jest, aby ich realizacją zajęli się fachowcy dobrze znający się na pracach ziemnych.

Podziel się