Materiał Partnera
W jaki sposób pozbyć się odpadów budowlanych

W jaki sposób pozbyć się odpadów budowlanych

Każdy kto całkowicie remontował dom lub mieszkanie doskonale wie ile po remoncie pozostaje trudnych do usunięcia odpadów i gruzu budowlanego. Problem jest tym większy, im szerszy jest zakres prac. Gruzu i dużych odpadów nie można wyrzucać do zwykłych śmietników, dlatego radzimy w jaki sposób się ich pozbyć.

Kłopotliwe odpady

Zarówno budowa domu, jak i remont pozostawiają po sobie ogromne ilości śmieci, których usunięcie nie należy do najłatwiejszych. Powodem tego są nie tylko ich gabaryty, ale fakt, że nie wszędzie można je składować.

Odpadów budowlanych w żadnym wypadku nie można wrzucać do kontenerów komunalnych, wywozić do lasu, ani spalać we własnym piecu. Do takowych zaliczają się folie, styropiany, druty, gruz, pozostałości farb i rozpuszczalników oraz opakowania po lakierach, które są bardzo szkodliwe dla środowiska. Szczególnie te ostatnie emitują wiele substancji zagrażających życiu i zdrowiu, zarówno ludzi, jak i zwierząt.

-Spalanie śmieci i odpadów budowlanych w domowym piecu wielu osobom może wydawać się najlepszym, bo szybkim i prostym rozwiązaniem. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że jest ono równie niebezpieczne i niewłaściwe, jak pozostawianie śmieci w rzekach i lasach. Wszystko dlatego, że podczas spalania do powietrza emitowane są substancje silnie zanieczyszczające i rakotwórcze wyjaśnia nasz rozmówca reprezentujący firmę ZUZPER RECYKLING.

Co zrobić z odpadami

Odpady budowlane dzielą się na nienadające się do ponownego wykorzystania i te, które można poddać recyklingowi. Od tego do jakiej grupy należą, zależy ich składowanie.

O ile tego typu śmieci nie jest zbyt wiele, to można pakować je w grube worki i na własną rękę wywieźć do miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oddanie ich w tego typu miejsca niewiele kosztuje – jedynym kosztem jaki musimy ponieść jest koszt ich transportu przez nas samych. Problemem są większe ilości odpadów lub odpady o wielkich gabarytach.

Odpady, których nie można ponownie wykorzystać należy wyrzucić do specjalnego kontenera. Specyficznym odpadem jest eternit, którego nie tylko nie można usuwać samodzielnie, ale także pamiętać o restrykcyjnych zasadach dotyczących jego transportu i utylizacji (do jego usunięcia najlepiej wynająć specjalistyczną firmę jak nasza).

Odpady nadające się do ponownego wykorzystania można sprzedać lub oddać komuś, kto ich potrzebuje. Do takowych zaliczają się szafki, urządzenia AGD i RTV, armatura, panele podłogowe, dywany, a nawet gruz.  Innym sposobem na pozbycie się odpadów metalowych jest oddanie ich na skup złomu, co może okazać się korzystne pod względem finansowym.

Podziel się