Materiał Partnera W jaki sposób działają stabilizatory gruntu?

W jaki sposób działają stabilizatory gruntu?

Stabilizatory gruntu są maszynami zaliczanymi do kategorii sprzętu ciężkiego. Stosuje się je bardzo często podczas prac związanych z przygotowaniem nowej nawierzchni. Jej głównym zadaniem jest rozdrabnianie kruszywa oraz wyrównywanie podłoża. Ponadto służy ono stabilizacji oraz utwardzaniu powierzchni. Wszystkie te prace związane są z odpowiednim przygotowaniem powierzchni przed pracami związanymi np. z budową drogi.

Stabilizator podłoża -  czym jest ta maszyna?

Stabilizator podłoża jest wykorzystywany przede wszystkim w pracach drogowych. Znajduje również zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach ziemnych, gdzie konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża pod budowę hali lub domu. Z jego pomocą możliwe jest wyrównywanie powierzchni, co jest niezwykle pomocne zwłaszcza w przypadku dużych obszarów.  Należy podkreślić, że każde prace budowlane powinny być prowadzone na wyrównanym podłożu.

Stabilizator podłoża występuje w dwóch wariantach:

  • samojezdnej maszyny,
  • urządzenia montowanego na innym pojeździe.

Każdy sprzęt posiada wyposażenie odpowiedzialne za kruszenie grubego materiału, jego mieszanie oraz równanie gruntu. Stabilizatory różnią się także ze względu na swoją budowę i zakres prac.

Jak działa stabilizator podłoża?

Zastosowanie stabilizatora gruntu wpływa na zwiększenie właściwości mechanicznych podłoża. W celu uzyskania lepszego gruntu konieczne jest wymieszanie warstwy podłoża ze spoiwem hydraulicznym lub z kruszywem. Zabieg ten wpływa na zmniejszenie współczynnika porowatości gleby. Jego celem jest także zwiększenie jej spoistości. Materiałami, które najczęściej wykorzystuje się w tym celu, są:

  • wapno,
  • cement,
  • popiół lotny.

Jak wyjaśnia specjalista z firmy BELLATOR Maszyny Budowlane Sp. z o.o.:

Odpowiednie dobranie jednego z materiałów jest uzależnione w głównej mierze od gruntu, który ma zostać wyrównany, jak i późniejszego przeznaczenia wyrównanego miejsca. Odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą stabilizatora jest gwarancją wysokiej stabilności i wysokiej odporności np. wobec działania trudnych warunków atmosferycznych - dodaje.

Gdzie wykorzystywane są stabilizatory podłoża?

Odpowiednie wyrównanie, jak również ustabilizowanie podłoża jest niezwykle istotne. Maszyny z powodzeniem mogą być używane do wyrównywania większych powierzchni, np. pod dalszą zabudowę – domów jednorodzinnych lub osiedla. To nie jedyna opcja. Coraz częściej można zauważyć wykorzystanie stabilizatorów gruntu podczas prac związanych z recyklingiem dróg. Służą one do stworzenia odpowiedniej podbudowy, na którą wylewany jest następnie asfalt. Zastosowanie stabilizatorów znacznie zmniejsza koszty renowacji drogi, jak i czas. Nie ma konieczności wykonywania nowej podstawy nawierzchni – można przeprowadzić tak zwaną renowację tej, która już istnieje.

Na co zwrócić uwagę przed wyborem odpowiedniego urządzenia? Decydując się na firmę oferującą usługi stabilizacji gruntu, warto wziąć pod uwagę jakość maszyn, jakimi dysponują firmy oraz opinie innych klientów.

Podziel się