Materiał Partnera Ustalenie granic z Geobud: na czym polega wznawianie znaków granicznych?

Ustalenie granic z Geobud: na czym polega wznawianie znaków granicznych?

Wznowienie granic to czynność przeprowadzana wyłącznie przez uprawnionego geodetę. Jeżeli masz podejrzenia, że znaki zostały przesunięte, lub doszło do ich uszkodzenia, możesz odtworzyć przebieg granicy na podstawie dokumentacji potwierdzającej stan prawny i własność nieruchomości, oraz opracowania geodezyjno-kartograficznego. Sprawdźmy, co na ten temat mówi specjalista z Geobud.

Wznowienie granic działki – kiedy jest przeprowadzane?

Określenie rzeczywistej granicy działki jest konieczne, jeżeli doszło do zatarcia lub przesunięcia linii graniczącej. Jeżeli powodem jest nielojalność sąsiedzka lub świadome przesuwanie granicy, warto podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia zasiedzenia gruntów przygranicznych. W większości przypadków linie zacierają się wskutek zaniechania użytkowania terenu – weryfikacja poprawności ich przebiegu nie sprawia wówczas większego problemu. Jak zaznacza specjalista z Geobud, wznawianie znaków granicznych może być zlecone przez osobę, która nie jest właścicielem działki, np. klienta zainteresowanego zakupem nieruchomości. W takim przypadku należy nawiązać współpracę z zarządcą obszaru, który udostępni dokumentację i udzieli wyjaśnień.

Wznowienie znaków granicznych – o tym musisz wiedzieć!

W przypadku wątpliwości dotyczących przebiegu linii granicznych geodeta dokona ich wznowienia, czyli odnalezienia i ustabilizowania graniczników.

Znaki graniczne to część układu rozdzielającego obszar sąsiadujących działek. Elementy stawiamy w punktach charakterystycznych oraz na krawędziach nieruchomości. Połączenie znaków umożliwia dokładne ustalenie przebiegu granicy. Wszystkie czynności przeprowadzamy w oparciu o dokumenty uzyskane z ODGiK. Po otrzymaniu dokumentacji weryfikujemy autentyczność szkiców otrzymanych przez Zleceniodawcę i obwieszczamy wznowienie granic

– wyjaśnia pracownik Geobud. Czas potrzebny na realizację prac geodezyjnych jest uzależniony od indywidualnych uwarunkowań – uksztaltowania terenu oraz wymogów formalnych.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas