Materiał Partnera Usługi kominiarskie w pigułce

Usługi kominiarskie w pigułce

Kominy oraz kanały wentylacyjne to elementy, które znajdziemy w konstrukcji każdego obiektu budowlanego. Elementy te odpowiedzialne są przede wszystkim za odprowadzenie z obiektu wszelkich zadymień powstających poprzez palenie w kominku lub piecu c-o jak również i gazów czy dymu, który może pojawić się w trakcie awarii czy pożaru. Osobą odpowiedzialną za montaż oraz serwisowanie tych urządzeń jest kominiarz. Dowiedzmy się więcej na ten temat.

Kim jest kominiarz i jakimi pracuje narzędziami?

Kominiarz to osoba, która zawodowo zajmuje się nie tylko czyszczeniem przewodów wentylacyjnych i kominów, ale również ich montażem czy serwisowaniem. Osoba zajmująca się kominiarstwem musi także spełniać szereg różnych wymogów, aby móc zajmować się tym zawodem. Pierwszą formą zdobycia uprawnień jest ukończenie kierunkowej szkoły zawodowej wraz z egzaminem końcowym, zaś drugą stanowi odbycie kilkuletniej praktyki zawodowej jako pomocnik kominiarza, a także zaliczenie egzaminu zawodowego w Izbie Rzemieślniczej. W zawodzie kominiarza wyróżnia się szczeble kariery takie jak wcześniej już wymieniony pomocnik kominiarza, czeladnik oraz mistrz kominiarski.

Kominiarz, jak każdy inny zawód, posiada również wiele różnych narzędzi, które nie tylko ułatwiają w znacznym stopniu pracę w tym charakterze, ale są mu także po prostu niezbędne. Wśród typowych narzędzi, z których korzystają kominiarze znaleźć możemy między innymi dalmierz, linę kominiarską, przepychacz, chochle kominiarską, klucze kominiarskie, gracę naramienną, anemometr, worek kominiarski, detektory (gazu i tlenku węgla) oraz kamerę kominową czy przecinak. Jak widać, narzędzi tych jest dość sporo, jednak dzięki nim mamy gwarancję, że praca kominiarza zostanie wykonana w sposób wysoce profesjonalny i bezpieczny.

Czym zajmuje się kominiarz?

Zawód kominiarza związany jest z szeregiem różnych, często niezbędnych zadań. Wśród typowych prac każdego kominiarza znajdziemy przede wszystkim:

  • czyszczenie przewodów kominowych;
  • sprawdzanie stanu technicznego przewodów kominowych pod względem ciągu i drożności;
  • sprawdzanie szczelności instalacji gazowej;
  • budowę oraz remonty instalacji kominowej;
  • montaż stalowych wkładów kominowych;
  • opiniowanie i dokonywanie ekspertyz z zakresu instalacji kominowych oraz wentylacyjnych;
  • wykonywanie pomiarów ciągów kominowych;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych.

Warto zaznaczyć, iż ostatni z tych punktów, czyli okresowa kontrola przewodów kominowych jest obowiązkowa dla wszystkich ich posiadaczy co najmniej raz do roku lub w przypadku obiektów o ogromnej powierzchni — minimum 2 razy do roku. Wszystkimi usługami związanymi z kominiarstwem pomoże nam zająć się Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich z Gdańska, której pracownicy są niezwykle doświadczeni w swoim fachu i z wielką starannością podchodzą do wykonywanych obowiązków.

Opracowanie:

Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich

Gdańsk , Obrońców Westerplatte 25/27

Podziel się