Materiał Partnera Uprawnienia geodety.

Uprawnienia geodety.

Kandydat na geodetę musi zdać egzamin zarówno ustny, jak i pisemny. Po jego zaliczeniu Komisja Kwalifikacyjna ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii, wystawia dokument uprawniający do wykonywania zawodu. Geodeta zajmuje się tyczeniem obiektów, obsługą inwestycji, sporządzaniem map do celów projektowych, inwentaryzacją i podziałem nieruchomości.

Pomiary geodezyjne.

Geodeta jest niezbędny przy realizacji inwestycji budowlanej. Jest najważniejszą osobą na budowie. Wytycza granice działki i budynek oraz robi pomiary, które następnie umieszcza na mapie. Na nią nanosi wszystkie obiekty, użytki gruntowe i podziemne sieci. Jest to mapa projektowa, która szczegółowo przedstawia sytuację na działce. Geodeta prowadzi też dziennik budowy, w którym odnotowuje pomiary i wszelkie uwagi. Natomiast po zakończonej budowie, geodeta dokonuje inwentaryzacji. Sprawdza, czy prace wykonane zostały zgodnie z planem zagospodarowania działki i jej granic. Gdy geodeta podpisze inwentaryzację, budynek jest oddawany do użytku.

Geodezja inżynieryjna.

Geodezja inżynieryjna jest to dział geodezji zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem pomiarów w procesie budowy i w czasie eksploatacji różnych obiektów budowlanych i obiektów infrastruktury inżynierskiej. Usługi świadczone przez geodezję inżynieryjną są skierowane głównie do branży budowlanej. Geodeta wykonuje precyzyjne pomiary, które są niezbędne w procesie budowlano- montażowym. Ocenia też czy prace zostały wykonane zgodnie z projektem na każdym etapie inwestycji. Usługi z dziedziny geodezji inżynieryjnej skierowane są głównie do firm budowlanych.

Profesjonalna firma geodezyjna.

Firma geodezyjna jak np. Geo  -  Delta wykonuje wiele prac geodezyjnych z różnych zakresów, przy:

  • budowie dróg i mostów
  • budowie hal i budynków
  • obsłudze linii kolejowych.

Profesjonalna firma geodezyjna wyróżnia się na tle konkurencji doświadczeniem, elastycznością oraz profesjonalizmem w realizacji projektów. Wszechstronne doświadczenie zawodowe i wykształcona kadra pozwala, , na świadczenie wysokiej jakości usług. Pracownia geodezyjna powinna też dysponować profesjonalnym i nowoczesnym sprzętem (GPS, niwelatory kodowe, tachimetry elektroniczne).

Opracowanie:

Geodelta Sp. z o.o. Pracownia Geodezyjna

Skierniewice , Trzcińska 21 lok. 23

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas