Materiał Partnera Szkolenia elektro-energetyczne SEP w zakresie eksploatacji – Uprawnienia

Szkolenia elektro-energetyczne SEP w zakresie eksploatacji – Uprawnienia

W świetle przepisów aktualnie obowiązujących w Polsce, osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych i wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, kontrolno-pomiarowym i montażu muszą posiadać kwalifikacje potwierdzone przez SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).

Przygotowanie do egzaminu SEP

Szkolenia na uprawnienia kwalifikacyjne są organizowane aby przygotować słuchaczy do pozytywnego zaliczenia egzaminu w SEP. Kursanci zapoznają się  z tematyką egzaminu określoną w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. W trakcie zajęć poznają między innymi: ustawę Prawo Energetyczne, rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy oraz inne materiały niezbędne do pozytywnego zaliczenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin, potwierdzający uprawnienia kwalifikacyjne, w zakres egzaminu wchodzą:

  • Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci.
  • Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.
  • Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.
  • Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  • Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.

Szkolenia elektro-eneregetyczne SEP kończące się uzyskaniem odpowiednich uprawnień przeprowadzają prywatne firmy. Wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie może pochwalić się międzynarodowa firma Ramirent, organizująca szkolenia SEP  w ramach AKADEMII SZKOLEŃ RAMIRENT.

Grupy uprawnień

Wyróżniamy 3 grupy uprawnień w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych:

  • Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.
  • Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
  • Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Każdą grupę uprawnień należy potwierdzić pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikacyjnego. Zaliczenie egzaminu kończy się wydaniem świadectwa uprawniającego do pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla rodzajów urządzeń, instalacji i sieci wymienionych we wniosku przez osobę zdającą egzamin. 

Podziel się