Artykuł sponsorowany Świadectwo energetyczne - obowiązkowy certyfikat sprzedającego dom

Świadectwo energetyczne - obowiązkowy certyfikat sprzedającego dom

Od 2009 roku budynki i lokale, które są przeznaczane na sprzedaż lub pod wynajem muszą posiadać ważne świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest to dokument obowiązkowy, za którego brak grożą wysokie kary. Jak je uzyskać, kto może służyć wsparciem w tej sprawie i co powinno się w takim certyfikacie znaleźć?

Świadectwo energetyczne budynku - co to jest?

W 2009 roku Polska wdrożyła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, która miała na celu poprawę sprawności energetycznej budynków. W tym celu opisuje się budynek od strony zużycia jego energii, umieszczając te informacje w dokumencie nazywanym świadectwem charakterystyki energetycznej budynku lub paszportem energetycznym. Jest to element dokumentacji technicznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej muszą posiadać: sprzedawane i wynajmowane budynki i lokale, a także takie budynki, których powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i są zajmowane przez instytucje publiczne, w których prowadzona jest obsługa interesantów. W budynku bez ważnej charakterystyki energetycznej nie można zamieszkać. Oprócz spełnienia wymogów formalnych posiądziemy w ten sposób wiedzę o realnych kosztach zużycia energii, a być może znajdziemy źródła "ucieczki" ciepła, wymagające modernizacji.

Stworzenie dokumentu

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku składa się z kilku elementów. Musi się w nim znaleźć: średni współczynnik przenikania ciepła i zapotrzebowanie energii końcowej, obliczone zapotrzebowanie energii pierwotnej (czyli nieodnawialnej porównanej z wartością referencyjną oraz graficzna ocena (wykres) charakterystyki energetycznej. Najważniejszą wartością jest EP, czyli roczne zapotrzebowanie energii na jednostkę powierzchni, wyrażone w kWh/mkw/rok.

Wykonanie takiego dokumentu trzeba powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Wsparciem w tej sprawie będzie doświadczone w sporządzaniu świadectw charakterystyki energetycznej biuro: Pracownia Projektowa Kreska Joanna Mazurek. Dzięki ich pracy nie musimy obawiać się kar za brak lub nieodpowiednie wykonanie dokumentu.

Okres ważności świadectwa

Paszport energetyczny jest ważny przez 10 lat. Wyjątkiem jest wykonanie w tym czasie termomodernizacji lub wpływającego na ilość energii cieplnej remontu, takiego jak wymiana okien. Jest to powód do ponownego wykonania świadectwa energetycznego.

Zwolnienia z wykonania

Niektóre rodzaje budynków, ze względu na swój nietypowy charakter, nie muszą posiadać ważnego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Należą do nich budynki: chronione jako zabytki; kultu religijnego; przemysłowe lub gospodarcze, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię inne, niż wbudowane oświetlenie; mieszkalne, które przeznaczone są do użytkowania nie dłużej, niż cztery miesiące w roku; wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2, a także gospodarstwa rolne, których zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie przekracza 50 EP.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas