Artykuł sponsorowany Rola geodety w realizacji inwestycji – mapa do celów projektowych

Rola geodety w realizacji inwestycji – mapa do celów projektowych

Jeśli przystępujesz do realizacji inwestycji, niezależnie, czy jest to domek jednorodzinny, most, czy wysokościowiec, jednym z niezbędnych elementów całego procesu jest wykonanie pomiarów terenowych oraz projektu, na długo przed rozpoczęciem fizycznej budowy. Od tego zależy bezpieczeństwo wykonywanych prac, a także późniejszego użytkowania powstającego obiektu. Dowiedz się, do czego służy mapa do celów projektowych i czemu musi być aktualna.

Co to jest mapa do celów projektowych?

Określenie czym jest mapa do celów projektowych, zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429). Zgodnie z tymi przepisami, jest to mapa geodezyjna, którą na kopii mapy zasadniczej sporządza uprawniony geodeta, jednocześnie dokonując aktualizacji tejże mapy zasadniczej. Tę ostatnią należy pobrać z zasobów powiatowego Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, a po aktualizacji przekazać ponownie do zasobu.

Na czym polega sporządzenie mapy do celów projektowych?

Sporządzeniem mapy do celów projektowych może się zająć wyłącznie osoba posiadająca odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie, potwierdzone przyznanymi uprawnieniami do wykonywania samodzielnych czynności technicznych w budownictwie. W tym przypadku chodzi o uprawnionego geodetę z firmy Geotlas Usługi geodezyjne i kartograficzne mgr inż. Marcin Kulas. Korzystając ze specjalistycznego sprzętu pomiarowego, przeprowadzi on wizję w terenie, a następnie na jej podstawie naniesie odpowiednie aktualizacje na mapę zasadniczą.

Taka mapa musi zawierać osie i krawędzie ulic i dróg, usytuowanie granic działek ewidencyjnych oraz znajdujących się na nich budynków, a także rozmieszczenie obiektów przyrodniczych. Niezbędnym elementem są też elementy infrastruktury podziemnej i naziemnej sieci uzbrojenia terenu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas