Artykuł sponsorowany Rodzaje prac ziemnych wykonywanych na budowie - poradnik firmy Bud Work

Rodzaje prac ziemnych wykonywanych na budowie - poradnik firmy Bud Work

W przypadku każdej inwestycji budowlanej niezbędne jest przeprowadzenie szeregu prac ziemnych. Niejednokrotnie niezbędne jest do tego celu wykorzystywanie specjalistycznych maszyn budowlanych, takich jak chociażby firmy Bud Work. Jakie rozróżnia się rodzaje prac ziemnych wykonywanych w trakcie realizowanych inwestycji budowlanych? Jakiego sprzętu specjalistycznego wymagają i od czego zależy ich jakość?

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne to roboty budowlane, które polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego. Wydobyty grunt może być albo przemieszczany na inne miejsce, albo użyty do nadawania kształtu zgodnie z dokumentacją projektową (np. usypywanie wałów) i obowiązującymi przepisami. Zlecenia mogą dotyczyć zarówno budowli podziemnych, nadziemnych, jak i kształtowania terenu, podłoża pod różne nawierzchnie, instalacje przyłączeniowe. Kompleksowe usługi prac ziemnych wykonuje wiele firm, a ich przykładem może być Bud Work w województwie łódzkim. Roboty ziemne jako takie dzielą się na trzy podstawowe grupy: podstawowe, wykończeniowe oraz przygotowawcze i porządkowe. Początkiem większości budów są prace przygotowawcze i porządkowe. Są to różnego rodzaju czynności, do których zalicza się usunięcie darniny i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, wytyczanie budowli ziemnych, odprowadzenie wód opadowych, a także czasowe obniżenie poziomu wód gruntowych, jak również spulchnianie gruntu spoistego.

Co zaliczamy do robót ziemnych podstawowych a co do wykończeniowych?

Robotami podstawowymi będą: makroniwelacja, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje, jak również wykopy liniowe pod drogi, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, niwelacja i ostateczne kształtowanie terenu. Wykonywane są one z wykorzystaniem koparkospycharek, ładowarek czy też samochodów ciężarowych, które pomagają w sprawnym usuwaniu zdejmowanych warstw gruntu i przewożenia ich na docelowe miejsce.

Robotami wykończeniowymi natomiast będą czynności polegające na wyrównaniu dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopów pod ławy i stopy fundamentowe, profilowaniu nasypów i wyrównywaniu skarp, zagęszczaniu gruntu. Będzie to również mikroniwelacja, kształtowanie małej architektury, układanie ziemi roślinnej lub darni w terenie i na skarpach. W przypadku prac wykończeniowych poza ciężkim sprzętem budowlanym używane są też narzędzia ręczne pomagające w zakończeniu zadań.

Od czego zależy jakość prowadzonych prac ziemnych?

Jakość prowadzonych robót ziemnych wymaga użycia wysokiej jakości sprzętu budowlanego, doświadczonych operatorów maszyn. Każdy rodzaj prowadzonych prac ziemnych musi uwzględniać przepisy prawa budowlanego i wymogi BHP. Z tego powodu szukając wykonawcy robót ziemnych, należy postawić zarówno na firmy o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i takich, które dysponują nowoczesnym parkiem maszynowym. Jest to klucz do poprawnego zrealizowania zlecenia, mający wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia pozostałych robót budowlanych.

Przykładem może być firma budowlana Bud Work, założona w 2009 roku, która specjalizuje się w budowie domów pod klucz, remontach, wykończeniach wnętrz, pracach ziemnych i elewacjach. Firma zajmuje się budową zarówno budynków jedno- i wielorodzinnych, jak i obiektów przemysłowych, wiat, hal magazynowych, utwardzeń czy parkingów. Usługi świadczone są na terenie województwa łódzkiego oraz w okolicznych miastach. Bud Work gwarantuje również terminową realizację zleceń oraz atrakcyjne warunki współpracy.

Opracowanie:

Bud Work Usługi Remontowo- Budowlane Tomasz Kabziński

Rozprza , al. 900-Lecia 6B

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas