Materiał Partnera Rodzaje osprzętu gazowego

Rodzaje osprzętu gazowego

Dobór odpowiedniego osprzętu gazowego przeznaczonego do spawania jest gwarancją bezpiecznej i prawidłowo wykonanej pracy spawacza. Dobry osprzęt gazowy to bowiem podstawa, bez której nie ma co nawet marzyć do bezpiecznej pracy i zadowalających rezultatach. Do podstawowego osprzętu gazowego należą m.in. reduktory ciśnienia, palniki oraz bezpieczniki gazowe. Czym się one charakteryzują?

Reduktory ciśnienia

Dystrybucją tego typu urządzeń zajmują się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, takie jak np. firma Nortech. Podstawowym zadaniem reduktorów jest obniżanie ciśnienia gazów pobieranych z butli. Obniżają one ich ciśnienie do wymaganego ciśnienia roboczego oraz utrzymują jego poziom na możliwie stałym poziomie. Dobre reduktory wyposażone są już w zawory bezpieczeństwa, których zadaniem jest usuwanie nadmiaru gazu przy nadmiernym wzroście ciśnienia wylotowego. Przed zakupem wybranego reduktora konieczne jest ustalenie parametrów jego pracy i wzięcie pod uwagę takich kryteriów, jak: rodzaj gazu i jego ciśnienie, przepływ gazu oraz stabilność ciśnienia. Kupując reduktory ciśnienia, warto postawić na dobre jakościowo produkty od znanych producentów.

Palniki do spawania

Najpopularniejszymi palnikami są palniki uniwersalne. To bowiem od rodzaju stosowanego do spawania gazu zależy rodzaj palnika. Ich przeznaczeniem jest zarówno spawanie metali, jak i ich cięcie. W zależności od sposobu mieszania gazów wyróżniamy palniki inżektorowe (tzw. smoczkowe), których działanie opiera się na szybkim wtłaczaniu pod wysokim ciśnieniem tlenu, który zasysa do komory mieszania odpowiednią ilość gazu palnego. Aby palniki typu inżektorowego działały poprawnie, konieczne jest właściwe ustawienie ciśnienia na reduktorze. Drugim rodzajem palników są palniki bezinżektorowe, które są jednak dość rzadko stosowane. Ich działanie opiera się na podawaniu do palnika gazów pod tym samym ciśnieniem i ich mieszaniu w środku palnika lub na zewnątrz niego. Do prawidłowego funkcjonowania tego rodzaju palników konieczne są specjalne reduktory równoprężne.

Bezpieczniki gazowe

Podstawowym zadaniem bezpieczników gazowych jest ochrona przed cofaniem się gazu lub płomienia. Ich stosowanie jest obowiązkowe w pracach spawalniczych i uregulowane w przepisach BHP. Cofanie się gazu może pojawić się np. w sytuacji, kiedy dysza palnika zostanie zalana rozpuszczonym metalem, znajdzie się w zbyt bliskiej odległości od spawanego materiału albo prędkość wypływu gazu będzie mniejsza od szybkości jego spalania. Ryzyko to może także pojawić się w przypadku niewystarczającego odkręcenia zaworu. Dlatego tak ważne pod względem bezpieczeństwa pracy jest stosowanie bezpieczników gazowych.

Podziel się