Materiał Partnera Remont budynku o statusie zabytku

Remont budynku o statusie zabytku

W Polsce istnieje wiele budynków, które posiadają status zabytku. Najczęściej są to stare kamienice, obiekty miejskie i muzealne. Mimo wszystko wiele z nich pozostaje w rękach prywatnych właścicieli. Warto jednak pamiętać, że w ich przypadku nie mamy pełnej dowolności w kwestii remontu – najczęściej dotyczy to zewnętrznej kubatury budynku, elewacji czy wyjątkowych wykończeń architektonicznych. Nad każdą taką nieruchomością nadzór sprawuje konserwator zabytków, w związku z czym przed przystąpieniem do realizacji, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego planu i uzyskanie jego zgody. Musimy liczyć się z zachowaniem stylu budynku i koniecznością jego odnowienia, przy zachowaniu konkretnych elementów. Dla inwestora taki remont może okazać się bardziej kosztowny niż „zwykłego” domu, gdyż zależnie od wieku może się okazać, że niektóre elementy chociażby stolarki okiennej będą musiały być produkowane na zamówienie.

Firma do remontu zabytku

Remont budynków zabytkowych jest bardzo wymagający, konieczne jest doświadczenie, a często również specjalistyczny sprzęt. Dlatego jeśli planujemy taką realizację to z pewnością warto, aby przeprowadziła ją firma budowlana z doświadczeniem w tym zakresie. Wiele prac będzie odbywało się bowiem pod stałą kontrolą konserwatora zabytków i nie będzie mowy o najmniejszych odstępstwach. Prace remontowe w obiektach zabytkowych muszą być często prowadzone z zastosowaniem konkretnych, sprowadzanych materiałów, odpowiednimi, niekiedy dawno nie używanymi technikami co może rodzić kolejne problemy dla właściciela.

Czy warto inwestować w zabytek do remontu?

Taki budynek może być bardzo atrakcyjny inwestycyjnie i stwarzać wiele możliwości ciekawego wykorzystania przestrzeni wewnątrz. Z pewnością nakłady finansowe na prace budowlane mogą być nieco wyższe, jednak wszystko w głównej mierze zależeć będzie od przeznaczenia, jakie dla danego budynku planujemy. Dla inwestora istotna będzie współpraca z architektem i konserwatorem i wypracowanie wspólnych idei dla danej nieruchomości. Odpowiednie odnowienie będzie korzystne, gdyż zapobiegnie dalszemu niszczeniu istotnych elementów, jednak kłopotliwe bywa to, że konieczne jest prowadzenie prac w oparciu o konkretne wytyczne. Opłacalność takiej inwestycji najlepiej więc rozpatrywać jednostkowo, czyli dla konkretnego budynku.

Opracowanie:

Koma

Toruń , Słupska 6

Podziel się