Materiał Partnera Realizacja przyłącza wodociągowego

Realizacja przyłącza wodociągowego

Przyłącze wodociągowe wymaga nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale przede wszystkim wykonania szczegółowego projektu. Kwestie związane z planowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej podlegają rygorystycznym zasadom i przepisom. To z kolei rzutuje na czasochłonność i ogrom pracy, jaki trzeba włożyć w przygotowanie projektu. Dlatego postanowiliśmy przygotować krótki informator opisujący zasady, jakich należy przestrzegać podczas realizacji prac związanych z przyłączem wodociągowym.

Czym charakteryzuje się przyłącze wodociągowe?

Przyłącze wodociągowe to nic innego tylko odcinek przewodu, który odpowiada za połączenie sieci wodociągowej z instalacją wewnątrz budynku. Tuż za głównym wodomierzem znajduje się zawór przyłącza. W trakcie realizacji prac nie wolno łączyć instalacji wodociągowej zasilanej z sieci, z urządzeniami, które zasilają instalację z innych źródeł. Bardzo ważna jest zasada mówiąca o zapewnieniu ciągłego ruchu wody w obrębie instalacji. Wśród ogólnych zasad dotyczących przyłącza ważny jest całkowity zakaz projektowania hydrantów w odcinku przyłącza zlokalizowanym przed wodomierzem.

Jak wykonać projekt przyłącza wodociągowego?

Jeszcze przed rozpoczęciem prac ziemnych należy prawidłowo zaprojektować przyłącze wodociągowe. Zgodnie z obowiązującymi zasadami powinno być ono ustawione prostopadle do sieci wodociągowej. Projektując przyłączenie, nie można planować żadnych załamań w jego przebiegu. Jeśli w danym terenie występuje skarpa, przyłącze należy projektować równolegle do niej.

Jest wiele posesji, na których usytuowane są bliźniaki czy segmenty. W takiej sytuacji możliwe jest zaprojektowanie wspólnego przyłącza. Nie może ono jednak przebiegać wzdłuż granicy sąsiednich posesji. Minimalna odległość, jaką trzeba zachować, wynosi w tym przypadku 1 metr od granicy działki.

Lokalizując przyłącze, należy unikać miejsc, które znajdują się pod wjazdem na posesję, pod bramą i pod wjazdem do garażu. W tym ostatnim przypadku chodzi o garaż, który znajduje się w obrębie budynku.

Jakie warunki techniczne musi spełniać przyłącze wodociągowe?

W trakcie układania przewodów przyłącza trzeba zastosować podsypkę z piasku, której minimalna grubość ma wynosić 10 cm. Obsypka, czyli warstwa wierzchnia o grubości 30 cm, jest także wykonywana z piasku. Ważne jest, aby na obsypce zamontować taśmę ostrzegawczą. Idąc wzdłuż rury przyłącza, trzeba ułożyć przewód miedziany o przekroju 1 mm2. Koniec przewodu musi znaleźć się przy zasuwie studzienki.

Bardzo ważne jest zaplanowanie odpowiedniej średnicy przyłącza, która zapewni optymalną wydajność całego systemu. Jeśli chodzi o maksymalną prędkość przepływu, to nie może ona przekroczyć 1 m/s. Wykonując przyłącze, należy zachować spadek o wartości przynajmniej 0,4%. Warto zwrócić uwagę, aby był on skierowany w stronę przewodu ulicznego.

Podczas realizacji wykopów wodociągowych, trzeba przestrzegać ich optymalnej głębokości na poziomie 1,6-1,7 m. Ponadto w pasie o szerokości 2 m obowiązuje zakaz sadzenia drzew i krzewów. Jeśli chodzi o lokalizację przyłącza, to nie może ono znajdować się bliżej niż:

  • 1,5 metra od kanalizacji
  • 1 metr od słupów energetycznych
  • 0,8 metra od przewodów energetycznych
  • 0,5 metra od przewodów telekomunikacyjnych

Projekt i wykonanie przyłącza wodociągowego to trudne zadanie, które najlepiej jest powierzyć fachowcom. Firma Hydraulika montaż instalacji sanitarnych i grzewczych z miejscowości Robercin, oferuje profesjonalne usługi w zakresie wykonawstwa instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i gazowych. Ogromna wiedza, duże doświadczenie i długa lista realizacji stanowią najlepszą rekomendację dla firmy Pana Roberta Rosłońca.

Opracowanie:

Podziel się