Artykuł sponsorowany Pryzmat Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-kartograficznych: Rozgraniczenia nieruchomości – kluczowy element zarządzania przestrzenią

Pryzmat Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-kartograficznych: Rozgraniczenia nieruchomości – kluczowy element zarządzania przestrzenią

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej osób decyduje się na zakup działki czy nieruchomości, istotne jest, aby dobrze zrozumieć proces rozgraniczania nieruchomości. Jest to nie tylko ważne z punktu widzenia prawnego, ale także pozwala na właściwe zarządzanie przestrzenią. Razem z geodetą z Pryzmat Przedsiębiorstwo usług geodezyjno-kartograficznych przedstawimy, na czym polega rozgraniczenie nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości – co to jest i dlaczego jest ważne

Rozgraniczenie nieruchomości to proces, który ma na celu ustalenie przebiegu granic danej nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Proces ten jest niezwykle istotny, gdyż pozwala na uniknięcie ewentualnych konfliktów związanych z kwestiami własności czy użytkowania terenu. Ponadto prawidłowo przeprowadzone rozgraniczenie nieruchomości jest niezbędne do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków.

- informuje specjalista z Przedsiębiorstwa usług geodezyjno-kartograficznych Pryzmat.

Rola geodety w procesie rozgraniczenia nieruchomości

Geodeta odgrywa kluczową rolę w procesie rozgraniczenia nieruchomości. To on wykonuje czynności ustalania przebiegu granic, biorąc pod uwagę istniejące znaki i ślady graniczne, mapy, inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku braku danych lub wystąpienia sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody granicznej. Geodeta sporządza również protokół graniczny lub akt ugody, który stanowi podstawę do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości przez właściwy organ administracyjny.

Etapy procesu rozgraniczenia nieruchomości

Proces rozgraniczenia nieruchomości można podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, które może nastąpić z urzędu lub na wniosek strony. Postępowanie to przeprowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także jeżeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki narodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadzenie rozgraniczenia.

Kolejnym etapem jest ustalenie przebiegu granic przez geodetę upoważnionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Następnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

W przypadku braku ugody lub braku podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron. Organ administracyjny umarza postępowanie i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter