Artykuł sponsorowany Prowadzenie książki obiektu budowlanego. Podstawowe zasady

Prowadzenie książki obiektu budowlanego. Podstawowe zasady

Książka obiektu budowlanego (KOB) to dokument, w którym na mocy ustawy Prawo Budowlane gromadzone są wszelkiego rodzaju informacje na temat eksploatacji danego obiektu – przykładowo wykonywanych remontów, przebudów, kontroli stanu technicznego. Skrupulatne i systematyczne zapisywanie tego typu danych pozwala w znaczący sposób podnieść poziom bezpieczeństwa i jakość korzystania z obiektu. W jaki sposób należy prowadzić KOB?


Kto ma obowiązek prowadzić KOB?

Zgodnie z art. 64 ust. Prawo Budowlane do prowadzenia książki obiektu budowlanego zobowiązani są właściciele lub mianowani przez właściciela zarządcy budynku lub obiektu budowlanego, które podlega ustawowym, okresowym kontrolom stanu technicznego. Dla obiektów takich jak:

  • Jednorodzinne budynki mieszkalne
  • Obiekty budowlane budownictwa zagrodowego i letniskowego
  • Drogi lub obiekty mostowe, które już posiadają książkę drogi lub obiektu mostowego
  • Tymczasowe obiekty budowlanego

prowadzenie książki obiektu budowlanego nie jest wymagane.


Zakładanie i przechowywanie KOB

Książka obiektu budowlanego powinna zostać założona w dniu przekazania danego obiektu budowlanego do użytku. Istotne jest również zachowanie odpowiedniego formatu, numeracji oraz podziału książki na poszczególne kategorie.

- Książka prowadzona jest przez cały okres użytkowania budynku – mówi przedstawiciel firmy Megam - Jeśli jeden egzemplarz zostanie wypełniony w całości konieczne jest założenie kolejnego tomu, z zachowaniem odpowiedniej numeracji.


Jak prowadzona jest KOB?

Każda książka obiektu budowlanego powinna posiadać taką samą ilość stron, a także odpowiedni, regulowany przepisami układ – a więc stronę tytułową, spis treści, tabele z danymi osób odpowiedzialnych za prowadzenie książki oraz dokładnymi danymi obiektu, spis dokumentów takich jak decyzje, ekspertyzy etc. Ważne jest zachowanie odpowiedniej chronologii wpisów oraz wykonywanie ich w dniu, w którym faktycznie miało miejsce dane wydarzenie dotyczące obiektu (np. wykonanie jego kontroli). Zabronione jest dołączanie do książki dodatkowych stron lub dołączanie do nich nowych – jeśli wpisując nową treść osoba prowadząca książkę popełni błąd, można go skorygować w treści, wyraźnie zaznaczając, który wpis zawiera prawidłowe informacje. Dokumenty dotyczące budynku przechowujemy nie w książce, lecz w osobnych teczkach, ponumerowanych w taki sam sposób, jak wymieniono w spisie dokumentów.


Co grozi za nieprowadzenie KOB?

Brak książki obiektu budowlanego dla obiektów, które tego wymagają będzie pociągał za sobą konsekwencje prawne – zgodnie z art. 61 ustawy Prawo Budowlane osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku prowadzenia KOB podlega karze grzywny do 5 tysięcy złotych. W przypadku zarządców konsekwencją może być również utrata licencji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter