Materiał Partnera Profesjonalne oczyszczanie ścieków w domu

Profesjonalne oczyszczanie ścieków w domu

Wybierając rodzaj instalacji wodno-kanalizacyjnych w domu rozważać możemy przydomową oczyszczalnię ścieków i powinniśmy wtedy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców domu, ilość ścieków, wielkość działki i rodzaj gruntu. Inne technologie stosowane są powiem na gruntach przepuszczalnych, zaś inne na nieprzepuszczalnych, albo o wysokim poziomie wód gruntowych.

Jakie kroki podjąć by zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Dobrze jest powierzyć zadanie zamontowania oczyszczalni firmie, dla której budowa przydomowej oczyszczalni ścieków doradztwo a także przeprowadzenie procedur urzędowych są chlebem powszednim. Tanie oczyszczalnie ścieków specjalistyczne firmy takie jak Eko-Mon-Trans montują przede wszystkim na terenach o rozproszonej zabudowie, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej to zbyt duże koszty. Budowa dobrej oczyszczalni ścieków to wprawdzie spory wydatek, jednak z uwagi na znacznie tańszą eksploatację, jest to inwestycja korzystna. Przydomowe oczyszczalnie ścieków serwis i konserwacja także stanowi nieduży wydatek. Wśród najpopularniejszych rodzajów dobrych oczyszczalni ekologicznych znajdziemy oczyszczalnie:

  • z komorą osadu czynnego,

  • z drenażem rozsączającym,

  • ze złożem biologicznym,

  • z filtrem gruntowo-roślinnym,

  • z filtrem piaskowym. 

Sporządzenie projektu oczyszczalni warto powierzyć doświadczonemu projektantowi, który po zapoznaniu się z warunkami gruntowo-wodnymi na działce będzie w stanie odpowiednio dopasować i usytuować oczyszczalnię.

Prace budowlane przy montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa oczyszczalni to także zadanie dla specjalistów, zajmujących się robotami ziemnymi, a najlepiej zmechanizowanymi robotami ziemno-budowlanymi. Ważne jest, by firma budowlana wykonała właściwe przygotowanie terenu pod budowę, w tym niwelację terenu, a czasem nawet prace ziemne i rozbiórkowe. Bardzo przydają się w tym wypadku prace minikoparką, która jest urządzeniem o wielkości w sam raz do takich celów budowlanych.

Podziel się