Materiał Partnera
Pomiary instalacji HVAC – wentylacja i klimatyzacja

Pomiary instalacji HVAC – wentylacja i klimatyzacja

Pomiary instalacji HVAC – w tym systemów klimatyzacji i wentylacji – konieczne są na wielu etapach realizacji inwestycji budowlanej, a także po jej zakończeniu, w trakcie eksploatacji budynku. Przeprowadza się je nie tylko po to, aby dopełnić wszelkie formalności związane z jakością powietrza oraz zapewnić komfort cieplny w miejscu pracy, lecz także dla zadbać o produktywność i samopoczucie osób korzystających z danych pomieszczeń. Instalacje HVAC muszą być sprawne, pozbawione zanieczyszczeń, regularnie konserwowane i dostosowane do wymagań, jakie stawia przed nimi zastosowanie w konkretnym budynku.

Istotne wyniki pomiarów

Kompleksowe podejście do kwestii systemów wentylacji i klimatyzacji obejmuje nie tylko przygotowanie rzetelnego projektu i jego realizację, ale także nadzór inwestorski oraz – przede wszystkim – opomiarowanie wszystkich instalacji. Fachowcy z firmy Klima‐Venta wiedzą, jak istotna jest kwestia badań wykonanych bezpośrednio w miejscu działania systemu. Tylko dzięki tak przeprowadzonemu opomiarowaniu możemy dowiedzieć się, czy nasz system wentylacji lub klimatyzacji spełnia pokładane w nim nadzieje. Firma Klima‐Venta zajmuje się zresztą pomiarami nie tylko w tym zakresie, oferuje ponadto możliwość zbadania wszystkich rodzajów systemów HVAC (instalacyjnych). Pozwala to nie tylko na wczesne wykrycie usterek i tym samym uniknięcie niebezpieczeństwa, ale także ustalenie, czy warunki panujące w danym obiekcie spełniają wymogi SANEPID‐u.

Wentylacja i klimatyzacja – co podlega pomiarom?

Dokonująca pomiarów firma działająca w branży wentylacyjno‐klimatyzacyjnej bada dwie zasadnicze grupy czynników: wpływające na działanie systemu oraz wynikające z jego działania. Do tej drugiej grupy należy między innymi prędkość przepływu powietrza w przewodach lub w elementach końcowych instalacji, takich jak chociażby anemostaty (wywiewniki oraz nawiewniki), kratki, czerpnie czy wyrzutnie. Mierzona jest w ten sposób wydajność i sprawność układów wentylacyjnych. Łatwo można w ten sposób dowiedzieć się, czy system działa poprawnie, zgodnie z pierwotnymi założeniami – oraz czy spełnia wymagania formalne związane z jakością powietrza w danym miejscu. Opomiarowaniu podlegają także poziom hałasu czy jakość samego powietrza. Co zaś tyczy się czynników wpływających na działanie systemów, sprawdzane są one pod kątem występowania nieczystości oraz nieszczelności, które w istotny mogą zaburzyć ich funkcjonowanie.

Opracowanie:

Podziel się