Artykuł sponsorowany Podstawowe parametry gruntów organicznych

Podstawowe parametry gruntów organicznych

Grunty organiczne to grupa gruntów, w których składzie znajduje się więcej niż 2% materii organicznych, czyli resztek roślinnych i zwierzęcych. Wśród nich wyróżnia się grunty próchnicze, namuły, gytie, torfy oraz węgle brunatne i kamienne. Uznaje się, że charakteryzują się one słabą nośnością i łatwo ulegają odkształceniom. Jakie jeszcze właściwości mają grunty organiczne?

Czym charakteryzują się grunty organiczne?

Jedno znaczne scharakteryzowanie gruntów organicznych sprawia trudności, ponieważ ich właściwości uzależnione są od wielu czynników. Jednym z nich jest procentowa zawartość materii organicznej. Duże znaczenie ma również jej pochodzenie. Można jednak powiedzieć, że grunty organiczne są słabonośne i mało wytrzymałe na ścinanie. Wykazują również dużą ściśliwość, wilgotność oraz wysoką plastyczność. Aby jednak określić właściwości danego gruntu, należy przeprowadzić badania laboratoryjne, ponieważ nawet w obrębie jednego rodzaju mogą się znacząco różnić.

Paramenty gruntów organicznych z reguły uznawane są za niewystarczające do celów geologiczno-inżynieryjnych i nie poleca się stawiania budynków na takich terenach. Poprzedzenie rozpoczęcia inwestycji badaniami geologicznymi umożliwia jednak określenie czy i w jakim stopniu możliwa jest wymiana gruntu, aby nadawał się pod zabudowę. Istnieją sposoby na wzmocnienie gruntów organicznych, jednak nie zawsze jest to opłacalne działanie.

Jakim badaniom geologicznym poddawane są grunty organiczne?

Pomocne w określeniu parametrów gruntów organicznych są badania  geologiczne wykonywane in-situ oraz w laboratoriach. Miejscowe wiercenia pozwalają organoleptycznie stwierdzić, jaki grunt znajduje się na działce. Szczegółowe właściwości określane są jednak w specjalistycznych pracowniach, takich jak BGiS laboratorium badającym grunty i skały. Podstawowe badania pozwalające sklasyfikować grunty organiczne to określenie zawartości części organicznych, zawartości CaCo3 oraz genezy ich powstania.

Na podstawie badań laboratoryjnych określane są również uziarnienie, granica konsystencji, popielność, stopień rozkładu torfu, gęstość objętościowa i właściwa oraz wilgotność naturalna.  Możliwe jest także oznaczenie ciężaru objętościowego, porowatości i jej wskaźnika, zagęszczenia, modułu ściśliwości i odprężenia. Badania wykonywane są na próbkach, które w przypadku gruntów organicznych należy traktować z uwagą oraz pobrać je specjalnym próbnikiem, ponieważ cechują się dużą wrażliwością.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter