Artykuł sponsorowany Od czego jest nadzór budowlany?

Od czego jest nadzór budowlany?

Nadzór budowlany jest odpowiedzialny za budowę. Musi kontrolować i sprawdzać jak przebiegają prace. Może również wstrzymać roboty, gdy przebiegają w sposób nieprawidłowy. Swoje działania rozpoczyna od otrzymania przez inwestora pozwolenia na stawianie obiektu. Osoba pełniąca tę funkcję musi mieć kwalifikacje i uprawnienia budowlane, ponieważ jest to stanowisko niezwykle odpowiedzialne.

Czym zajmuje się nadzór budowlany?

Każda inwestycja budowlana musi być nadzorowana, przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami i wiedzą, co reguluje Ustawa o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 r. Są w niej określone zadania po to, żeby budowa była realizowana w sposób prawidłowy i zgodnie z przepisami. Niezwykle istotne jest bezpieczeństwo pracowników, o które dba wykwalifikowany kierownik firmy Akia Usługi Inżynierskie Andrzej Niesłańczyk. Wszyscy muszą przestrzegać zasad, by nie doszło do wypadku. Jeśli pojawią się jakiekolwiek niebezpieczne sytuacje czy zagrożenia, należy je natychmiast wyeliminować, żeby proces budowy przebiegał w sposób prawidłowy.

Jakie są zadania nadzoru budowlanego?

Nadzór budowlany kontroluje proces przeprowadzania inwestycji. Musi dopilnować, by roboty ziemne były wykonywane zgodnie z projektem i zapisami w pozwoleniu na budowę. Inspektor budowlany zajmuje się kontrolą, ponieważ za wszystko bierze odpowiedzialność. Z tego właśnie powodu, ma prawo wydawać polecenia i podejmować decyzje. Ma uprawnienia do wstrzymania prac, jeśli wykryje jakiekolwiek nieprawidłowości. Trzeba zrozumieć funkcję inspektora nadzoru. Czuwa nad prawidłowością, ale też jakością prowadzonych prac oraz zajmuje się rozwiązywaniem wszystkich problemów, których jak wiemy, nie brakuje w tym miejscu pracy. Stawianie obiektu jest dużym przedsięwzięciem. Nie chodzi tylko o domy jednorodzinne, ale o zakłady pracy, biurowce, hotele, budynki mieszkalne, w tym wieżowce, jak i mosty, autostrady itd. Dlatego osoba pełniąca tę najważniejszą i niezwykle odpowiedzialną funkcję, musi mieć wiedzę, ale też wieloletnie doświadczenie.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas