Materiał Partnera O czym należy pamiętać podczas montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej?

O czym należy pamiętać podczas montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Każdy budynek mieszkalny, czy też użytkowy musi być zaopatrzony w instalację wodno-kanalizacyjną umożliwiającą korzystanie z budynku poprzez odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych. Jej wykonanie musi być poprzedzone projektem instalacji, dokładnym rozmieszczeniem każdego z elementów sieci wod-kan, już na etapie budowy domu. Zobaczmy, o czym trzeba pamiętać, zlecając montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Instalacja wodno-kanalizacyjna obejmuje, jak sama nazwa wskazuje dwa rodzaje instalacji: instalację wodną oraz instalację kanalizacyjną. Jej istotą jest nierozerwalność wspomnianych instalacji celem poprawności jej działania.

Czym jest instalacja wodna a czym instalacja kanalizacyjna?

Prowadząc prace kanalizacyjne, zawsze trzeba posiłkować się projektem instalacji. Warto o tym pamiętać szukając firmy wykonawczej, której chcemy zlecić budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przykładem firmy specjalizującej się w usługach wod-kan jest firma P.S Instal Patryk Szulc.

Instalacja wodna ma na celu zaopatrzyć budynek w ciepłą i zimną wodę. Przeprowadzając prace montażu instalacji wodociągowej, należy pamiętać o kilku czynnościach:

  • poprawnemu rozmieszczeniu ciepłej i zimnej wody (ciepła woda po lewej stronie),
  • ułożeniu przewodów zimnych pod ciepłymi,
  • prowadzeniu rur wodnych pod instalacją gazową i elektryczną,
  • prowadzeniu wody na piętra jak najkrótszymi pionami,
  • wykorzystaniu zaworów odcinających przy podejściach do baterii,
  • dobraniu odpowiedniej ochrony na rury,

Poza wymienionymi czynnościami wykwalifikowana i doświadczona firma zajmująca się instalacjami wod-kan wykona usługę kompleksowo tj. zarówno wewnątrz budynku, jak i poprowadzi podłączenie do przyłącza wodociągowego.

Na czym polega poprawność prac montażu instalacji kanalizacyjnej?

Instalacja kanalizacyjna ma za zadanie sprawnie zagospodarować ścieki bytowo-gospodarcze poprzez zebranie odpadów kanalizacyjnych, przetransportowanie ich do wybranego systemu oczyszczalni przydomowych ścieków: kanalizacji zbiorczej, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników asenizacyjnych.

Dlatego też firmy świadczące usługi wodno-kanalizacyjne zajmuje się poza przyłączem pionów, montażem instalacji wodnej i armatury łazienkowej i kuchennej (biały montaż) również montażem rur ściekowych i montażem kanalizacji.

Przy podłączaniu instalacji kanalizacyjnych trzeba pamiętać o:

  • odpowiednim doborze średnicy rur,
  • unikaniu ostrych kątów przy zmianie kierunku przebiegu rur,
  • prowadzeniu podłączenia najkrótszą drogą, celem uniknięcia późniejszych zatorów,
  • odpowiednim wpięciu niezbędnej armatury łazienkowej.

Opracowanie:

P.S Instal Patryk Szulc

Wejherowo , Marynarki Wojennej 39

Podziel się