Artykuł sponsorowany Największe wyzwania w projektowaniu obiektów inżynieryjnych

Największe wyzwania w projektowaniu obiektów inżynieryjnych

Dysponujemy dziś super nowoczesnymi, zaawansowanymi narzędziami do projektowania różnego rodzaju konstrukcji. Budujemy obiekty, o których jeszcze jakiś czas temu nawet nie śniliśmy. Mówiąc o największych wyzwaniach w projektowaniu obiektów inżynieryjnych na całym świecie, możemy poruszać wiele różnych kwestii. Gdy mówimy o owych wyzwaniach konkretnie w Polsce, bez wątpienia na pierwszym miejscu są skomplikowane i zawiłe przepisy.

Zawiłe przepisy w Polskim prawie

Dlaczego już we wstępie naszego artykułu pojawia się teza, że głównym wyzwaniem dla polskich projektantów obiektów inżynieryjnych są zawiłe przepisy? – Bo już sama baza (ustawa Prawo budowlane) to akt prawny, w którym wiele ustępów i punktów może wprowadzać w błąd. Gdy na przykład osoba spoza branży zacznie doszukiwać się informacji o tym, czym są uprawnienia budowlane, może mieć wątpliwości. Widzi bowiem, że uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej i instalacyjnej. W specjalności inżynieryjnej mamy kilka wypunktowań: specjalność mostowa, drogowa, kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejowa w zakresie sterowanie ruchem kolejowym, hydrotechniczna, wyburzeniowa. Jak tu się połapać? – A co dopiero z gęstwiną przepisów, które musi znać projektant konstrukcji inżynieryjnych? 

Ryzyko, że realizacja inwestycji potrwa latami

O wyzwania w projektowaniu obiektów inżynieryjnych podpytaliśmy w firmie Optem z Gdańska. Dowiedzieliśmy się, że samo projektowanie obiektów inżynieryjnych może być nie tylko zawodem, ale wręcz pasją, jednak przy obiektach inżynieryjnych jest często ryzyko, że do projektu wraca się przez długie miesiące, a nawet lata. Dlaczego? – Trzeba opracować projekt wstępny, dalej opracowuje się projekt właściwy i wykonawczy; do ich wykonania wykorzystuje się oczywiście wszelkie możliwe zgromadzone dane (w tym na przykład badania geotechniczne). Zdarza się jednak, że w trakcie realizacji okazuje się, że coś trzeba zrobić inaczej, bo nie wszystko da się sprawdzić i przewidzieć – chociażby jeśli chodzi o warunki gruntowo-wodne, warunki posadowienia. Prosty przykład: odkrywa się coś podczas wykonania wykopu. Projektowanie geotechniczne jest trudne. Projekt trzeba zmodyfikować, sprawdzić, uzgodnić kwestie pozwoleń na budowę ponownie itd. Według planów inwestycja miała potrwać np. rok, a w praktyce trwa dwa razy dłużej. Projektowanie obiektów inżynieryjnych to zawsze takie samo zobowiązanie, ale czasem wyjątkowo rozciągające się w czasie. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas