Artykuł sponsorowany Najważniejsze usługi realizowane przez biuro geodezyjne

Najważniejsze usługi realizowane przez biuro geodezyjne

Usługi geodezyjne są w wielu przypadkach nie tylko potrzebne, ale wręcz niezbędne i kluczowe. Specjalista zajmuje się przygotowywaniem opracowań kartograficznych i wykonuje pomiary, które pozwalają na właściwe zrealizowanie każdej inwestycji budowlanej. Prace w terenie muszą być przeprowadzane bardzo precyzyjnie, dlatego warto zdecydować się na doświadczonego geodetę z odpowiednimi kwalifikacjami. Co konkretnie jest on w stanie wykonać?

Niezbędne wytyczenie

Rozpoczęcie prac budowlanych nie jest możliwe bez uprzednio zrealizowanych czynności geodezyjnych. Do jednych z nich zalicza się wytyczenie budynków, które dotyczy konkretnych działek. Oznacza to konieczność przeprowadzenia szeregu prac w terenie, w tym m.in. wyznaczenia punktów przecięcia osi budynku, a także punktów załamania obiektu. W obu sytuacjach geodeta zadba o precyzyjne markowanie ich specjalnymi palikami drewnianymi, dzięki czemu wykonana przez niego praca będzie czytelna i dokładna. Wyznaczenie budynków obejmuje też przedłużenie krawędzi ścian budynku oraz jego osi na ławach ciesielskich.

Kolejnym elementem niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę jest mapa do celów projektowych. Jest ją w stanie wykonać firma Geo-Fast, która dla swoich klientów jest w stanie zrealizować wszelkiego rodzaju usługi geodezyjne w sposób terminowy i profesjonalny. Rzetelnie stworzone opracowanie kartograficzne pozwala na rozpoczęcie prac m.in. architektowi, który na dostarczonej mapie nanosi wszelkie zmiany związane z powstawaniem konkretnego obiektu. Jakie jeszcze usługi realizuje biuro geodezyjne?

Specjalistyczne pomiary

Geodeta wykonuje też w ramach obsługi inwestycji budowlanej wiele zróżnicowanych pomiarów. W trakcie realizacji budowy specjalista powinien zająć się inwentaryzacją przyłączy, która jest kolejną już ważną usługą geodezyjną świadczoną przez profesjonalistów. Niezwykle precyzyjne wymierzenie elementów podziemnych sieci uzbrojenia terenu to czynność konieczna, która wykonana musi być jeszcze przed ich zasypaniem przez firmę budowlaną. Po wzniesieniu konstrukcji również niezbędna jest pomoc geodety.

Zajmie się on bowiem tzw. inwentaryzacją powykonawczą. To właśnie dzięki niej uzyskuje się pozwolenie na użytkowanie budynku, dlatego również i ona należy do bardzo ważnych elementów kompleksowych usług geodezyjnych. Tego typu inwentaryzacja obejmuje informacje na temat przestrzennego rozmieszczenia budynków. Po zebraniu kluczowych danych są one nanoszone na przygotowywaną przez geodetę mapę sytuacyjno-wysokościową, co z kolei pozwala przekazać je na potrzeby ewidencji gruntów i budynków.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas