Artykuł sponsorowany Na jaką głębokość powinny zostać wykopane fundamenty w określonych rejonach Polski?

Na jaką głębokość powinny zostać wykopane fundamenty w określonych rejonach Polski?

Polska jest bardzo zróżnicowana pod względem głębokości fundamentów, dlatego są one projektowane indywidualnie do każdego budynku. Fundamentowanie zależy przede wszystkim od rodzaju podłoża. Musi ono dawać stabilność konstrukcji. Wpływ na nie ma nie tylko wielkość i rodzaj budynku, ale również warunki środowiska i roczne amplitudy temperatur. Jak prawidłowo obliczyć głębokość fundamentów i w jaki sposób należy je wykopać?

Jak wyliczyć głębokość fundamentów?

Przede wszystkim istotne są parametry środowiskowe. Obliczając głębokość fundamentu, brane są pod uwagę:

  • rodzaj podłoża (jego stabilność i nośność),
  • wilgotność podłoża, a także okresowe podmakanie,
  • najniższe roczne wartości temperatur i głębokość przemarzania gruntu.

Polska jest podzielona na trzy główne części, według których można oszacować głębokość fundamentów. Na zachodzie możliwe jest najpłytsze kopanie, wynoszące około 80 centymetrów. Od linii wyznaczonej przez Słupsk i Nysę na wschód fundamenty kopie się na głębokość od 1 do 1,2 metra. Najgłębsze wykopy wykonuje się w rejonie Suwałk – niekiedy dochodzące do 1,4 metra. Jeśli nie jesteśmy pewni co do rodzaju podłoża, zawsze warto zlecić jego przebadanie.

Jak wykopać fundamenty?

Podczas tyczenia fundamentów niezbędny jest geodeta oraz kierownik budowy. Dopiero po odpowiednim wyznaczeniu ich głębokości i granic przez odpowiednio do tego uprawnione osoby można przystąpić do pracy. Najpłytsze fundamenty można wykopać ręcznie, jednak zwykle kopanie fundamentów odbywa się za pomocą koparko-ładowarki, a ręcznie wykonuje się wyłącznie wykop pod ławy. Koparkę można wypożyczyć wraz z operatorem między innymi w firmie LINBUD mieszczącej się w Kolczynie. Nawet w przypadku płytkich fundamentów niezbędne jest usunięcie wierzchniej warstwy gruntu, zwanej humusem, gdyż zmniejsza to ryzyko późniejszego obsypywania się ich krawędzi. Po zrobieniu odpowiedniego wykopu wystarczy tylko przygotować szalunki pod zalanie: ziemne – w przypadku gruntu zwartego; drewniane – na gruntach gorszej jakości. Szalunki drewniane wiążą się z dodatkowymi kosztami nie tylko w postaci robocizny, ale również niezbędnych materiałów. Tak przygotowane podłoże jest gotowe na rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych.

Podczas robienia wykopu ważne jest, aby nie składować ziemi w jego bezpośrednim sąsiedztwie i jest to trudne, zwłaszcza podczas kopania bez pomocy koparko-ładowarki. Pozostawiona w pobliżu ziemia może się osypywać lub spływać np. wraz z opadami atmosferycznymi. Odległość powinna wynosić co najmniej kilka bezpiecznych metrów.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas