Artykuł sponsorowany Na czym polega wytyczanie budynków wykonywane przez specjalistów z firmy GEOSPEC Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Sławomira Brożyny?

Na czym polega wytyczanie budynków wykonywane przez specjalistów z firmy GEOSPEC Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Sławomira Brożyny?

Wytyczanie budynków jest czynnością pomiarową wykonywaną na samym początku realizacji inwestycji budowlanej. Jej celem jest wskazanie w terenie punktów o założonym położeniu oraz stabilizacji tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy. Sprawdź, jak wygląda wytaczanie budynku oraz kto się tym zajmuje.

Czym jest wytyczanie budynków?

Tyczenie budynku ma miejsce po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz uzyskaniu zgody na budowę, jednak przed wykonaniem pierwszych wykopów pod fundamenty. W praktyce wytaczanie budynków jest po prostu wyznaczeniem położenia budynku w terenie. Dlatego warto zlecić to osobie, która wykonywała wcześniej mapę do celów projektowych i dobrze zna teren. Na podstawie Planu Zagospodarowania Terenu zawartym w projekcie budowlanym geodeta wyznacza położenie budynku, zaczynając od zaznaczenia punktów charakterystycznych (takich jak narożniki czy przecięcia osi konstrukcyjnych). Zazwyczaj robi to zwykłym drewnianym kołkiem. Oczywiście podczas tworzenia wykopów te oznaczenia zostaną zniszczone, dlatego konieczne są tak zwane „ławy drutowe”, czyli słupki wbite w ziemie i połączone deską, umieszczone około 50 cm za obszarem wykopów.

W jakim celu wykonuje się tyczenie budynku?

Może się wydawać, że tyczenie budynku nie musi być wykonywane przez profesjonalistę – przecież wszystko widoczne jest na planach. Nie jest to prawdą. Jeśli uzyskane zostało pozwolenie na budowę, budynek musi zostać postawiony dokładnie w miejscu, w którym został uwzględniony w Planie Zagospodarowania Terenu. Nie ma tu miejsca nawet na drobne odchylenia. Dlatego specjalista wytyczy budynek na podstawie skrupulatnych pomiarów i obliczeń, a po zakończeniu budowy przeprowadzi inwentaryzację powykonawczą.

Kto może wykonać wytyczanie budynku?

Wytyczaniem budynku zająć się może jedynie geodeta posiadający do tego stosowne uprawnienia. Takich znaleźć można w firmie GEOSPEC Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Sławomira Brożyny, która działa na terenie województwa dolnośląskiego, a jej oferta naturalnie nie kończy się na pracach pomiarowych. W jej zakres wchodzą także usługi, takie jak sporządzanie map do celów sądowych i projektowych, tworzenie map analogowych i numerycznych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, wyznaczanie granic działki, i wiele innych. Geodeta wytacza budynek na zlecenie inwestora i można powiedzieć, że tym samym „otwiera budowę”.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter