Artykuł sponsorowany Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej

Montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacje sanitarne są bardzo ważnym elementem w każdym budynku mieszkalnym. Trudno wyobrazić sobie mieszkanie lub dom bez wody czy gazu. Aby możliwe było korzystanie z wody i gazu konieczne jest posiadanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz gazowej. Ich montażem zajmują się specjaliści znający się na takich zadaniach. Na rynku znaleźć można również firmy, które wykonają niezbędne plany tych instalacji.

Projektowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacja wodna jest układem różnych przewodów i urządzeń, dzięki którym można korzystać z wody w domach. Każda instalacja wodna musi spełniać wymagania jakościowe, które określone są w przepisach. Układ rur i przewodów nie jest łatwy do zamontowania, dlatego powinny wykonywać go osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę na takie tematy. Na rynku istnieje wiele firm zajmujących się pracami montażowymi instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zanim jednak fachowcy podejmą się tego zadania ważne jest to, aby posiadać prawidłowy projekt instalacji. Jak tłumaczy specjalista z firmy Instaleria Dawid Olejniczak, wszystkie wodociągi i kanalizacja przed ich zbudowaniem potrzebują projektu. Wykonaniem takiego projektu zajmują się specjaliści, a sam projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien składać się z opisu technicznego i części graficznej.

W opisie technicznych muszą być zawarte informacje dotyczące rozwiązań zasadniczych elementów projektowanych instalacji zgodnie z przeznaczeniem obiektu. W opisie technicznym zawarte powinny być także założenia przyjęte do obliczeń instalacji i ich podstawowe wyniki. Część graficzna powinna zawierać rzuty i rozwinięcia projektowanych instalacji włącznie z koniecznymi częściami wyposażenia technicznego, które będą umożliwiać użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Różnorodne sposoby układania rur

Instalacje wodno-kanalizacyjne muszą być doprowadzone do wszystkich pomieszczeń, w których będziemy korzystać z wody. Niezależnie od tego, czy woda jest doprowadzana ze studni, czy z wodociągu, rury układane są w taki sam sposób. Istnieją dwa sposoby układania rurociągów. Pierwszy z nich to układ trójnikowy. Polega on na tym, że od przyłącza doprowadzającego wodę prowadzi się główny przewód. Od niego odchodzą podłączenia do poszczególnych punktów poboru. Mogą być one ułożone wzdłuż ścian równolegle lub prostopadle według siebie. Pożądany kształt instalacji uzyskuje się za pomocą łączenia prostych odcinków rur odpowiednimi kształtkami. Układane są one w ściennych bruzdach, a następnie zakrywa się je tynkiem.

Drugim układem jest układ rozdzielaczowy. Polega to na tym, że przewód główny zasila rozdzielacz, a od niego poprowadzone są inne przewody do punktów poboru. Jeżeli dom zbudowany jest z więcej niż jednej kondygnacji, należy na każdym piętrze umieścić taki rozdzielacz. W tym systemie rury układane są w warstwie wylewki w podłodze, a rozdzielacz umieszcza się w szafce podtynkowej. W celu ograniczenia powstania przecieków do minimum, zaleca się, aby połączenie między rozdzielaczem a punktem poboru wykonane było z jednego odcinka rury. Należy również zadbać o zabezpieczenie rur przed mechanicznymi uszkodzeniami. W związku z tym przewody zamieszczane w podłodze znajdują się w rurze ochronnej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas