Materiał Partnera Metody wzmacniania konstrukcji budowlanych

Metody wzmacniania konstrukcji budowlanych

Wraz z upływem czasu wszystkie budowle, jakie człowiek kiedykolwiek i gdziekolwiek postawił, ulegają wolniejszej lub też szybszej dekompozycji, a ich wytrzymałość konstrukcyjna zostaje na tyle osłabiona, że może to grozić katastrofą budowlaną. Jest to rzecz naturalna, która nie powinna nikogo nadmiernie dziwić, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę fakt, że nawet tak trwałe, twory przyrody, jakimi są skały, także z czasem kruszeją i się rozsypują.

Kiedy i dlaczego należy wzmacniać konstrukcje budowlane?

Konieczność wzmacniania budynków i budowli nie zawsze jest powodowana jedynie pogorszeniem się ich stanu technicznego wywoływanego niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi i długotrwałą eksploatacją. Czasem taka potrzeba wynika ze zmiany obowiązujących wymagań technicznych w stosunku do danego obiektu, a niekiedy z wprowadzonych celowo zmian konstrukcyjnych związanych ze zmianą jego funkcji i przeznaczenia. Otaczająca nas przestrzeń, także w części tworzonej przez ludzi, jest tworem dynamicznym i jako taka sama ulega nieustannym zmianom albo jest modyfikowana przez człowieka. Nasze wczoraj postawione konstrukcje dzisiaj już mogą być przestarzałe lub niefunkcjonalne, dlatego też ciągle je przebudowujemy lub modyfikujemy, przy okazji wzmacniając niektóre z ich elementów. Widomym przejawem takich działań są często oglądane w naszym otoczeniu wyburzenia i rozbiórki budowli, cięcie, frezowanie i szlifowanie betonu i asfaltu no i modernizowanie różnego rodzaju budowli wraz z poprawianiem parametrów wytrzymałościowych niektórych ich elementów. O metodach wzmacniania konstrukcji budowlanych piszemy w następnym akapicie, korzystając z wiedzy, którą w tym zakresie podzielili się z nami pracownicy firmy BUDOHIT Dariusz Tytoń z Katowic.

Chemia i mechanika w roli głównej przy wzmacnianiu konstrukcji budowlanych

Ciągle jeszcze najpopularniejszą metodą wzmacniania różnego rodzaju struktur budowlanych jest lokowanie w nich dodatkowych elementów nośnych, takich jak stalowe belki, czy takież podpory, zazwyczaj są to profile o dość pokaźnych przekrojach i równie imponującej wadze. Współczesna nauka, a szczególnie chemia dostarcza nam jednak wiele nowych materiałów, które z powodzeniem konkurują na tym polu z ciężką stalą. Należą do nich specjalne taśmy, maty i kształtki z materiałów kompozytowych, których głównym składnikiem są włókna węglowe. Przy ich użyciu można wzmacniać konstrukcje betonowe w stopniu zwiększającym ich elementy nośne dwu, a nawet trzykrotnie. Równie skuteczne jest wzmacnianie i naprawy budynków wykonanych z prefabrykowanych płyt warstwowych przy użyciu tzw. chemicznych kotew, w których elementy mocujące wykonany są z metalu lub odpowiednio wytrzymałego tworzywa, a masę klejącą stanowi najczęściej żywica chemoutwardzalna. Wklejane kotwy chemiczne redukują do minimum ryzyko wystąpienia dodatkowych naprężeń wstępnych, a skuteczność ich działania oblicza się na wiele dziesiątek lat.

Podziel się