Artykuł sponsorowany Jakie prace zaliczane są do robót ziemnych wykończeniowych?

Jakie prace zaliczane są do robót ziemnych wykończeniowych?

Każde przedsięwzięcie budowlane wymaga wcześniejszego przygotowania gruntu. W tym celu wykonuje się roboty ziemne, które stanowią podstawę do dalszych prac. Zalicza się do nich czynności, takie jak odwodnienie podłoża, wycinkę drzew, wykopy, nasypy, a także profilowanie i zabezpieczenie terenu. Stanowią one podstawę do podejmowania dalszych działań. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, które z tych prac należą do robót ziemnych wykończeniowych.

Czym są roboty ziemne i czemu służą?

Roboty ziemne to działania mające na celu odpowiednie przygotowanie podłoża w oparciu o dany projekt. Są nieodłącznym i niezbędnym elementem wszystkich prac budowlanych. Wykonuje się je w celu realizacji konkretnych budowli, rozbudowy infrastruktury, stworzenia różnego rodzaju instalacji podziemnych i fundamentów obiektów znajdujących się nad powierzchnią ziemi, czy kształtowania terenu, tak aby uzyskać pożądaną formę. Najczęściej odbywa się to z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, jak koparki, ładowarki, czy wywrotki. Z tego powodu realizacją robót ziemnych zajmują się wyspecjalizowane i odpowiednio zaopatrzone firmy, jak przedsiębiorstwo PPHU BILFACH z Dąbrówki Zabłotniej.

Jakie są rodzaje wykorzystywanych robót ziemnych?

Wyróżnia się trzy rodzaje robót ziemnych:

  • prace przygotowawczo-porządkowe,

  • prace podstawowe,

  • prace wykończeniowe.

Prace przygotowawczo-porządkowe polegają na oczyszczeniu i zarazem przygotowaniu terenu pod budowę. Są to działania, takie jak usuwanie ziemi roślinnej, wycinka drzew, odprowadzanie wód, spulchnianie gleby, rozbiórka istniejących budynków oraz wytyczanie nowych obiektów. Natomiast do prac podstawowych zalicza się wykopy, makroniwelację, nasypy, zasypki i podsypki. Przykładem tego rodzaju robót ziemnych jest wykop pod budowę drogi lub instalacji sanitarnych.

Co zalicza się do robót ziemnych wykończeniowych?

Roboty ziemne wykończeniowe mają na celu wyrównanie wykopów, profilowanie oraz zabezpieczanie nasypów i skarp, zagęszczanie podłoża, a ponadto także estetyczne wykończenie obszaru, na którym wykonywane były wcześniejsze działania. Prace te obejmują m.in. wyrównywanie dna wykopów szerkoprzestrzennych, wykopy pod stopy fundamentowe, czy kształtowanie małej architektury.

Roboty ziemne stanowią jeden z pierwszych i jednocześnie najważniejszych etapów prac budowlanych. Najczęściej wymagają użycia specjalistycznego sprzętu, a ponadto podczas ich wykonywania niezbędna jest znajomość zasad BHP oraz przepisów regulowanych przez prawo budowlane. Z tego powodu ich realizacją powinna zająć się profesjonalna i doświadczona firma.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas