Artykuł sponsorowany Jakie prace wykonuje firma KRAZ w ramach obsługi oczyszczalni ścieków?

Jakie prace wykonuje firma KRAZ w ramach obsługi oczyszczalni ścieków?

Trudno wyobrazić sobie poprawne działanie sieci kanalizacyjnej bez sprawnych oczyszczalni ścieków, do których trafiają wszelkie nieczystości bytowo-gospodarcze. Wymagają one nie tylko przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych, ale niekiedy także modernizacji. Między innymi w zakresie wykonania niezbędnych prac ziemnych można skorzystać z oferty firmy KRAZ, która jest gotowa na podjęcie także stałej współpracy.

Eliminowanie awarii

Bezproblemowe działanie komunalnych oczyszczalni ścieków jest istotne ze względu na komfort wszystkich obiektów, które są przyłączone do sieci miejskiej kanalizacji oraz z perspektywy dbałości o środowisko. To właśnie w tych miejscach odpady tego typu wraz ze znajdującymi się w nich bakteriami i innymi drobnoustrojami są neutralizowane, tak aby nie stanowiły realnego zagrożenia dla organizmów żywych – ludzi, zwierząt, roślin. Zaburzenie funkcjonowania oczyszczalni może być groźne w skutkach i w skrajnych przypadkach prowadzić do skażenia gleb czy wód gruntowych.

Ich bieżące utrzymanie odgrywa znaczącą rolę. Mowa tutaj o zabiegach konserwacyjnych, ulepszaniu funkcjonowania, jak również usuwaniu ewentualnych awarii. W tych zadaniach skutecznie wspomaga firma KRAZ, która dysponuje niezbędnym sprzętem do przeprowadzania tego typu prac – koparkami, koparko-ładowarkami, wywrotkami. Co ważne, wszystkie zlecenia są realizowane szybko, a ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy konieczne staje się wykonanie napraw. Pozwala na to między innymi spore doświadczenie zawodowe operatorów maszyn, a także sprawna i nowoczesna flota pojazdów.

Czyszczenie zbiorników

W skład oczyszczalni ścieków wchodzą między innymi piaskowniki, komory sedymentacji, biostabilizacji oraz poletka osadowe. Wszystkie z nich w ramach bieżącego utrzymania wymagają regularnego czyszczenia. Jednym z produktów ubocznych procesu oczyszczania nieczystości gospodarczo-bytowych są osady ściekowe. To niezwykle cenny materiał, ponieważ zawiera w sobie liczne substancje biogenne i organiczne, dzięki czemu nadaje się do ponownego wykorzystania. Znajdują one swoje zastosowanie między innymi w rolnictwie jako nawozy do gleb, a także rekultywacji gruntów zdegradowanych. Wcześniej jednak muszą zostać skontrolowane pod kątem poziomu stężenia metali ciężkich.

W ramach obsługa komunalnych oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej firma KRAZ podejmuje się jednak ich wywozu oraz utylizacji ze względu na to, że dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym w postaci wspomnianych koparko-ładowarek oraz wywrotek. Działania te przebiegają z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia wymaganego stanu sanitarnego na terenie oczyszczalni. Co ważne, firma KRAZ ma również uprawnienia do wywozu mas ziemnych, powstałych na przykład podczas wykopów przy modernizacji urządzeń ściekowych, a następnie przetwarzania ich na ziemię ogrodniczą. Dzięki tak kompleksowemu podejściu miejskie oczyszczalnie mogą funkcjonować w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas