Materiał Partnera Jakich materiałów użyć do stabilizacji gruntu?

Jakich materiałów użyć do stabilizacji gruntu?

Wzmocnienie podłoża często jest niezbędnym etapem prowadzenia prac budowlanych, szczególnie w zakresie budownictwa drogowego. Istnieją różne metody stabilizacji gruntu, ale do najpopularniejszych należą te wykorzystujące cement oraz beton. W artykule wyjaśniamy, na czym one polegają, jakie przynoszą efekty oraz gdzie znajdują one zastosowanie. Zapraszamy do lektury.

Zastosowanie cementu

Cement jest spoiwem mineralnym o szerokim zakresie zastosowań w budownictwie. Wykorzystywany jest między innymi jako składnik zapraw oraz betonów, ale z powodzeniem może zostać użyty w swojej podstawowej formie. Jednym z najczęściej stosowanych sposobów stabilizacji gruntu jest właśnie wzmocnienie go przy użyciu cementu. Zalety takiego rozwiązania obejmują przede wszystkim szybki postęp prac budowlanych oraz stosunkowo niskie koszty. Oba te kryteria mają duże znaczenie przy planowaniu inwestycji, szczególnie w budownictwie drogowym.

Proces, jakim przebiega stabilizacja gruntu cementem, obejmuje wykonanie sztywnego szkieletu nośnego będącego wynikiem hydratacji cementu. Stosowane jest również wypełnienie niezwiązanymi cząstkami gruntu, co pozwala amortyzować siły zewnętrzne. Tak przygotowana stabilizacja nie jest podatna na skurczenie i z tego powodu w większości wypadków nie wymaga dylatacji, Wyjątkiem jest grunt o odpowiednio dużej frakcji pylasto-ilastej. Ponadto przy stabilizacji gruntu cementem należy stosować maszyny, które zapewnia odpowiednie rozdrobnienie oraz mieszanie. Ilość cementu potrzebnego do wzmocnienia podłoża zależeć będzie od składu, uziarnienia oraz specyficznych wymagań danego gruntu, ale zazwyczaj zawartość cementu w gruncie mieści się w przedziale od 4 do 10 procent.

Wzmocnienie betonem

Celem stabilizacji gruntu, niezależnie od wybranej metody, jest uzyskanie parametrów wytrzymałościowych, które spełnią wymagania projektowe. Wykorzystany może tu być beton będący mieszaniną omówionego wyżej cementu, a także wypełniacza – kruszywa – wody oraz innych składników. Na rynku dostępne są różne rodzaje betonu o rozmaitym przeznaczeniu w budownictwie. Na potrzeby wzmocnienia podłoża najlepiej sprawdzi się suchy beton. Ten materiał wykorzystywany jest na gruntach spoistych oraz mało i średnio spoistych. Może być użyty też do stabilizacji kruszywa, podobnie jak cement.

Do produkcji suchego betonu wykorzystuje się o wiele mniej wody niż ma to miejsce w przypadku zwykłego betonu. Dlatego tak istotne są tu właściwe proporcje użytych surowców, za co odpowiadać powinna doświadczona wytwórnia betonu, taka jak firma Wikrusz. Beton ma tu nieustannie bezpośredni kontakt z glebą. W ten sposób pobiera on z niej wodę niezbędną do procesu hydratacji i zyskuje specjalne właściwości. Nad cementem ma tę przewagę, że oferuje szybsze zakończenie prac oraz obniżenie kosztów. Należy jednak pamiętać, że jak stabilizator gruntu suchy beton ma mniejszą wytrzymałość i większą kruchość od betonu zwykłego.

Opracowanie:

Wikrusz Adam Witkowski

Miedzna , Kolonie 1 lok. A

Podziel się