Artykuł sponsorowany Jak wykonuje się wykopy pod fundamenty?

Jak wykonuje się wykopy pod fundamenty?

Pierwszym etapem, który poprzedza przeprowadzenie innych prac związanych z budową, jest wykonanie wykopów pod fundamenty. Współcześnie są one realizowane w dużej mierze za pomocą mechanicznych koparek, które znacząco przyspieszają tego typu zadania, najczęściej wykonywane w okresie od wiosny do jesieni. Jakie elementy są najważniejsze podczas realizacji tego typu robót? Zapraszamy do lektury.

Co poprzedza przeprowadzanie wykopów pod fundamenty?

Zanim budynek, a także samo miejsce przeprowadzania wykopów zostaną wytyczone przez geodetę, często projektanci domów zlecają przeprowadzenie badań geotechnicznych. Dzięki nim od początku wiadomo z jakim rodzajem ziemi mamy do czynienia, w tym jej głębokością przemarzania, co implikuje rodzaj potrzebnego fundamentu na którym osadzony będzie budynek. Choć badania te nie są obowiązkowe, to zdecydowanie warto je wykonać.

Jakie są rodzaje fundamentów i jakich prac wymagają?

Ławy budynków są wykonywane na dwa sposoby: mogą być wylewane w deskach albo bezpośrednio w ziemi. Pierwsze z nich wymagają zdjęcia górnej warstwy gruntu i następnie usunięcia ziemi aż do górnego poziomu ławy, co robi się ręcznie. Prostsze fundamenty zalewane w gruncie wymagają natomiast tylko wykopania rowów o wyznaczonej głębokości i szerokości, wzdłuż ścian. Jak przyznaje Dominik Szostek, którego firma Emil Trans zajmuje się pracami takimi jak równanie terenu, wykopy pod fundamenty, wymiana gruntów czy przewóz kruszyw budowlanych, dla zmniejszenia ryzyka obsypywania się bocznych krawędzi, nie należy usuwać tzw. humusu, czyli wierzchniej warstwy ziemi.

Podstawowe zasady związane z wykopywaniem fundamentów

Prace te są pozornie proste, wymagają jednak przestrzegania kilku zasad po to, aby nie doprowadzić do powstawania niebezpiecznych dla budynku błędów, mogących skutkować pękaniem, podmakaniem, a także jego nierównomiernym osiadaniem. Jedną z zasad, których trzeba przestrzegać jest nieskładowanie ziemi w bezpośredniej bliskości wykopu, co mogłoby doprowadzić do obsuwania się jego dna. Dodatkowo trzeba powiększyć jego fragmenty o minimum 0,5 m z każdej strony wyznaczonego obrysu. Po rozciągnięciu sznurków w miejscach ich przecinania się, zespół budowlany kontroluje za pomocą poziomicy lub pionu murarskiego, czy punkty znajdują się we właściwych miejscach.

Wykopy pod fundamenty to prace stosunkowo czasochłonne, które wymagają wiedzy odnośnie tego, jak trzeba je przeprowadzać oraz zastosowania sprzętów usprawniających pracę, takich jak nowoczesne koparki.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas