Artykuł sponsorowany Jak wygląda tyczenie działek?

Jak wygląda tyczenie działek?

Każdy inwestor, zanim postawi na danym terenie budynek, powinien skorzystać z usługi, jaką jest tyczenie działek. Czynność ta wykonywana jest przez geodetę. Proces ten wymaga znajomości różnego rodzaju wytycznych określonych przepisami prawa. Specjalista może również zająć się zagadnieniem, jakim jest podział działek. W takiej sytuacji jeden duży obszar dzielony jest na kilka mniejszych. Jak wygląda taki proces? Podpowiadamy.

Jak przebiega wytyczenie granic działki przez geodetę?

Tyczenie działek może być przeprowadzone jedynie przez specjalistę. Powinien on zgłosić wszelkie czynności w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i skompletować wszelkie dokumenty dotyczące danego terenu. Następnie analizuje je i stwierdza czy zostały określone prawne granice działki i czy na podstawie zgromadzonych danych jest w stanie odszukać jej granice. Jeżeli nie jest to możliwe, wówczas wznawia znaki graniczne i sporządza protokół. Dokumenty muszą podpisać wszystkie strony, tzn. właściciel działki, a także użytkownicy sąsiednich terenów.

Z kolei w sytuacji, kiedy nie istnieją granice prawne działki, wykonuje się tak zwane rozgraniczenie. Wówczas geodeta ustala i tworzy jej granice od nowa. Takie postępowanie zakończone jest wydaniem decyzji administracyjnej oraz innych dokumentów, które potwierdzają granice prawne działki. Zmiany te są kierowane również do wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, a także Państwowej Ewidencji Gruntów. W większości przypadków jednak na działce znajdują się już geodezyjne punkty graniczne.

Jak wyglądają podziały działek?

Limbus jest firmą, która zajmuje się zagadnieniem, jakim są podziały działek. Wejherowo oraz Puck to miasta, gdzie głównie prowadzi swoje prace. Procedura taka polega na wydzieleniu jednej lub kilku działek w obrębie już istniejącej. W takiej sytuacji właściciel terenu musi przygotować odpowiednie dokumenty. Zalicza się do nich:

  • akt własności, 

  • wypis z ewidencji gruntów. 

Geodeta z kolei na podstawie danych w nich zawartych tworzy projekt podziału działki. Musi on spełniać warunki wynikające z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Następnie składa wniosek wraz z projektem do Wydziału Geodezji miejscowego urzędu z prośbą o wydanie opinii. Na jej podstawie przeprowadza stabilizację punktów granicznych, które określają nowe granice działki. Wszelkie czynności są potwierdzone protokołem. Procedura taka może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, w zależności od sprawności działania instytucji państwowych.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas