Materiał Partnera Jak wygląda obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej?

Jak wygląda obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania kontroli wszystkich instalacji, także elektrycznych, co najmniej raz na pięć lat. Sprawdzenie stanu technicznego budynku jest kluczowe dla oceny jego przydatności do użytku oraz bezpieczeństwa. Przegląd instalacji elektrycznej powinien weryfikować sprawność połączeń, izolacji, uziemień i innych elementów. Jak przebiega taka kontrola?

Co obejmuje zakres przeglądu instalacji elektrycznej?

Obowiązkowa kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej dzieli się na dwa etapy. Pierwszy z nich polega na sprawdzeniu połączeń, środków ochrony przed porażeniem, izolacji przewodów oraz uziemień, a także obejrzeniu przegród ogniowych i innych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Aby tego dokonać, elektryk musi wyłączyć zasilanie. Drugi etap opiera się na wypróbowywaniu i mierzeniu parametrów instalacji. Doświadczony elektryk przyjrzy się również widocznym elementom kabli i dokona odpowiednich pomiarów elektrycznych. Przeprowadzi próby eksploatacyjne, dzięki którym sprawdzi ciągłość przewodów chroniących przed porażeniem prądem.

Kto może dokonać przeglądu instalacji elektrycznych?

Podobnie jak inne usługi elektryczne, również przegląd instalacji może zostać wykonany przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego uprawnienia do dozorowania eksploatacji urządzeń i sieci energetycznych. Kompetencje takiej osoby są regularnie weryfikowane, dzięki czemu klient może być pewny jakości dokonanej kontroli. Na terenie powiatów: węgrowskiego, wyszkowskiego i ostrowskiego przeprowadzaniem takich przeglądów zajmują się fachowcy z firmy Elektropol. Niezależnie od tego, czy sprawdzana jest elektryka w domu, czy w zakładzie usługowym, jej użytkownik ma obowiązek odnotowywać wyniki i daty kontroli w specjalnej książce i przechowywać je przez cały okres korzystania z instalacji.

Jak zadbać o bezpieczeństwo instalacji elektrycznej w mieszkaniu?

Najbardziej niebezpieczne instalacje elektryczne to te przestarzałe, niedostosowane do nowoczesnych urządzeń. Warto rozważyć ich modernizację, ponieważ stare, osłabione przewody (zwłaszcza te wykonane z aluminium) mogą stanowić poważne zagrożenie i stać się przyczyną przeciążenia obwodu. Nie jest wskazana amatorska naprawa poszczególnych elementów instalacji, nawet jeśli dotyczy tylko wymiany bezpieczników. Nie wolno zapomnieć o stosowaniu uziemienia w gniazdkach, do których podłączane są urządzenia w metalowych obudowach, jak lodówka czy pralka. 

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas