Artykuł sponsorowany Inwentaryzacje architektoniczne, archeologiczne, konserwatorskie za pomocą technologii 3D

Inwentaryzacje architektoniczne, archeologiczne, konserwatorskie za pomocą technologii 3D

Pod pojęciem „inwentaryzacja” najczęściej rozumiemy spis danych dóbr z natury, to znaczy z rzeczywistego ich stanu. Podobne znaczenie słowo to ma w kontekście obiektów architektonicznych – są to różnego rodzaju metody zmierzające do odtworzenia planu istniejącego budynku lub jego części takiego, jakim jest on w rzeczywistości. Najnowocześniejsze z tych metod bazują na wykorzystaniu technologii 3D.

W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację budynków?

Inwentaryzacje budynków są przeprowadzane przed planowanymi poważnymi ingerencjami w strukturę i wygląd danego obiektu, np. przebudową, rozbudową, rozbiórką lub pracami archeologicznymi czy konserwatorskimi. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie dokładnego, aktualnego planu budynku, na podstawie którego zostanie zaplanowany przebieg dalszych prac. Obowiązek przeprowadzenia takiej inwentaryzacji spoczywa na inwestorach i właścicielach, którzy planują przeprowadzenie określonych ingerencji, szczególnie w przypadku obiektów zabytkowych, których oryginalne plany są już niedostępne. Niekiedy inwentaryzacje budynków w technologii 3D mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, np. do stworzenia wiernych odwzorowań istniejących obiektów na potrzeby branży filmowej czy komputerowej.

Technologia 3D w inwentaryzacji budynków

Inwentaryzacja 3D bazuje na wykorzystaniu trzech rodzajów urządzeń – skanerów LED, skanerów laserowych oraz cyfrowych aparatów fotograficznych.

Skaner laserowy

Laserowe skanery 3D oparte są na technologii teledetekcji. Pomiar odbywa się w następujący sposób – urządzenie emituje w danym kierunku wiązkę światła koherentnego, które odbija się od powierzchni i wraca tą samą drogą do emitera, gdzie zostaje przechwycone przez odpowiednik czujnik. Z danych o czasie wystrzelenia wiązki i jej powrotu urządzenie oblicza położenie w trójwymiarowej przestrzeni punktu, od którego wiązka się odbiła. W ciągu sekundy urządzenie może wykonać tysiące pomiarów (nawet do jednego miliona) i stworzyć na ich podstawie tzw. chmurę, czyli trójwymiarową mapę danego obszaru.

Skaner LED

Skanery LED, nazywane również skanerami optycznymi, działają podobnie do skanerów laserowych. Emitują one na skanowaną powierzchnię światło białe w postaci prostych linii o różnej strukturze – w czasie skanowana zmienia się ich gęstość, położenie oraz ilość. Czułe kamery rejestrują w jaki sposób proste linie załamują się na nierównościach i przekazują ten obraz do komputera, który tworzy wirtualny obraz obiektu. W ciągu sekundy skaner jest w stanie zebrać informacje o 2,6 miliona punktów powierzchni skanowanego obiektu

Fotografia cyfrowa

Cyfrowe aparaty fotograficzne wykorzystywane są w inwentaryzacji budynków do wykonywania zdjęć fotogrametrycznych lub inaczej fotogramów. Fotogramy to nic innego jak zdjęcia danej płaszczyzny, dające szczegółowe informacje o jej wyglądzie. Wykorzystywane są one między innymi do dokumentacji elewacji budynków czy prac odkrywkowych lub tworzenia wirtualnych modeli obiektów.

Profesjonalne usługi z zakresu inwentaryzacji budynków znajdziemy w ofercie firmy Scanning 3D.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas