Artykuł sponsorowany Instalacja odgromowa w pigułce

Instalacja odgromowa w pigułce

Każdy budynek mieszkalny musi posiadać instalację odgromową. To ona pozwala zabezpieczyć budynek przed wyładowaniami atmosferycznymi. Jest to zatem ważna ochrona zarówno przeciwprzepięciowa, jak i przeciwpożarowa. Dobra instalacja zawsze jest w zindywidualizowany sposób projektowana i wdrażana, spełniając m.in. ważne normy PN-EN 62305-1:2008.

Elementy instalacji odgromowej

Na instalację odgromową składa się wiele powiązanych ze sobą elementów metalowych. Mowa o linkach, okrągłych litach, taśmach, prętach, rurach, płytach litowych, kratach, o podzespołach krzyżowych ocynkowanych. W normie PN-EN 62305-3 zestawiono zaś szczegółowe wymagania dotyczące minimalnych wymiarów poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego w zależności od zastosowanego materiału. To tym należy kierować się przede wszystkim przy projektowaniu instalacji odgromowej.

Projekt instalacji odgromowej

Projekt instalacji odgromowej to bardzo złożone opracowanie techniczne i obliczeniowe. Cała sieć układana jest bowiem tak, aby idealnie harmonizować się z kątami dachu, z typem pokrycia dachowego, czy z warunkami pogodowymi występującymi w danym regionie. To pod wiele parametrów, które są skrupulatnie analizowane dobiera się określony kształt i minimalną powierzchnię przekroju instalacji. Inne wartości podane są dla elementów wykonanych z miedzi, a inne z aluminium, stali nierdzewnej, czy ocynkowanej ogniowo.

Przykładowe rozwiązanie odgromowe

Przykładowym i często stosowanym rozwiązaniem odgromowym jest ochrona zewnętrznego systemu antenowego przed bezpośrednim wyładowaniem piorunowym. W takim schemacie nie można zapomnieć o uziomach fundamentowych, zaciskach pobierczych, zwodach poziomych i pionowych, czy też o szynach wyrównawczych, elementach dystansujących oraz o przewodach uziemiających bezpośrednio maszt antenowy. Pamiętać przy tym należy o bezpiecznych odległościach od urządzeń chronionych czy kabli antenowych. Mowa o tzw. przestrzeni ochronnej.

Wykonawcy instalacji odgromowej

Normy dotyczące instalacji odgromowych jasno wytyczają kto powinien zajmować się wykonawstwem instalacji odgromowej. Przepisy (z serii PN-EN 62305) mówią, że  urządzenie piorunochronne (LPS) powinno być projektowane i wykonywane przez projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych, a projektant i wykonawca urządzenia piorunochronnego powinien posiadać umiejętność oceny zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych skutków wyładowania piorunowego i powinien znać dobrze ogólne zasady kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Projektowaniem oraz montażem instalacji zajmują się zatem dedykowane pracownie elektroinstalacyjne takie, jak Mk Elektro. Firmy te posiadają nowoczesne urządzenia pomiarowe i wykonawcze, a ich pracownicy wyróżniają się różnymi dziedzinowymi certyfikatami. 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas