Artykuł sponsorowany Geodeta Fabiański – co warto wiedzieć o mapach do celów prawnych?

Geodeta Fabiański – co warto wiedzieć o mapach do celów prawnych?

W praktyce geodezyjnej wyróżnia się kilka rodzajów map, które służą do realizacji inwestycji budowlanych, do celów administracyjnych oraz sądowych. Wyróżnia się zatem mapy do celów projektowych, mapy do celów katastralnych (ewidencja gruntów i budynków) oraz mapy do celów prawnych. Ostatni rodzaj opracowań przygotowują uprawnieni geodeci najczęściej o wieloletniej praktyce. Nią może pochwalić się specjalista Roman Fabiański, który obsługuje klientów indywidualnych, biznesowych oraz publicznych już od blisko 30 lat.

Typy map geodezyjnych do celów prawnych

Mapy do celów prawnych i sądowych są przygotowywane w różnych sytuacjach. Biuro geodezyjne Romana Fabiańskiego przygotowuje je na zlecenia sądów, a także innych instytucji publicznych. Są one ważne jako dowody w sprawach o zniesienie współwłasności, w sprawach stwierdzenia nabycia prawa własności na skutek zasiedzenia nieruchomości czy też przy podziale majątku. Mapy do celów prawnych stosuje się również przy przekazywaniu budynków lub gruntów, przy ich sprzedaży, a także przy dziale spadku. Jak tłumaczy geodeta Roman Fabiański tego typu opracowania geodezyjno-kartograficzne o charakterze administracyjnym stanowią również dowód w postępowaniach dotyczących sprostowania błędnych zapisów w księgach wieczystych.

Rodzajów map do celów prawnych jest zatem kilka, a do najpopularniejszych z nich zalicza się:

 • mapy nieruchomości w granicach istniejących np. w celu założenia księgi wieczystej,
 • mapy przeznaczone do podziału pojedynczych bądź kilku nieruchomości sporządzane np. w celu sprzedaży,
 • mapy scalania i podziału nieruchomości ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • mapy nieruchomości przeznaczone do celów sądowych np. do ustalenia służebności gruntowych,
 • mapy podziału nieruchomości do wykupu lub wywłaszczenia,
 • mapy scalania i podziału nieruchomości ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Jak tworzone są mapy do celów prawnych?

Tworzenie map geodezyjnych do celów prawnych opiera się o procedurę administracyjną w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Geodeta Roman Fabiański podkreśla, że wszystkie mapy geodezyjne wymagają tzw. aktualizacji, czyli naniesienia wyników pomiarów terenowych na mapę zasadniczą pobraną z ODGiK.

Tworzenie mapy do celów prawnych to zatem nie tylko praca w programie kartograficznym czy działania w terenie. Ważne jest wypełnienie wszystkich formalności i zweryfikowanie wszystkich ważnych do stworzenia opracowania dowodów/informacji prawnych. Nie jest to zadanie łatwe, dlatego gminy, sądy oraz osoby fizyczne zlecają je takim doświadczonym biurom jak PUGiK GEODEZJA Romana Fabiańskiego.

W przypadku map służących jako dowód w sprawie między dwiema stronami geodeta ma w obowiązku również zorganizować ich spotkanie na gruncie. Roszczenia i wyjaśnienia danych podmiotów uwzględniane są zaś w specjalnym protokole i stanowią wraz z mapą operat techniczny przekazywany do ODGiK w celu weryfikacji.

Treść map geodezyjnych do celów prawnych

Treść map do celów prawnych zależy od ich typu oraz celu sporządzenia. Zawsze uwzględniają jednak takie dane jak:

 • numery działek ewidencyjnych,
 • informacje wskazujące przebieg granic działek ewidencyjnych,
 • szkice orientacyjne,
 • szczegóły terenowe umożliwiające stworzenie standardowego opracowania kartograficznego w skalach 1:500 – 1:5000,
 • opisy dotyczące nieruchomości (m.in. nazwa miejscowości, tytuł mapy i skala, identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego, numer księgi wieczystej nieruchomości, dane podmiotów zaangażowanych w sprawę, oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej itd.). 

Opracowanie:

Geodezja mgr inż. Roman Fabiański

Lipno , Kościuszki 12

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas