Artykuł sponsorowany Geodeta Bartosz Parfieniuk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne – zawód z tradycjami. Na czym polega jego praca?

Geodeta Bartosz Parfieniuk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne – zawód z tradycjami. Na czym polega jego praca?

Praca geodety wymaga wielu umiejętności, precyzji i dużej odpowiedzialności. To zawód z dużymi tradycjami. Od rzetelnie wykonanych pomiarów geodezyjnych zależy bezpieczeństwo wielu ludzi. Dlatego tak ważne jest, żeby do wszelkich prac na budowie angażować geodetę uprawnionego, takiego jak Bartosz Parfieniuk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne, który posiada dokumenty pozwalające mu na samodzielne wykonywanie pomiarów.

Poważna profesja

Kim jest geodeta uprawniony? Tym mianem określamy osobę, która posiada specjalne uprawnienia zawodowe, które pozwalają mu na samodzielne wykonywanie prac z zakresu geodezji i kartografii. Dawniej takie uprawnienia posiadał mierniczy przysięgły. Taki zawód istniał przed wojną. Mierniczy był osobą zaufania publicznego. Dopiero po wojnie zmieniono nazewnictwo i dziś zamiast mierniczych mamy geodetów. Sposób pracy godety reguluje Prawo geodezyjne i kartograficzne. To tam zawarte są informacje na temat samodzielnych funkcji, do jakich upoważniony jest geodeta uprawniony. Ma on między innymi prawo do

  • wykonywania rozgraniczenia nieruchomości i wszystkich związanych z tym czynności technicznych i administracyjnych,

  • wykonywania prac niezbędnych, by dokonać wpisów w księgach wieczystych,

  • sprawowania funkcji inspektora nadzoru w sprawach geodezji i kartografii,

  • kierowania pracami kartograficznymi i geodezyjnymi, które muszą zostać zgłoszone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Praca geodety wymaga od niego dużego zaangażowania i precyzji. Te zadania wymagają dużej odpowiedzialności.

Kiedy potrzebny geodeta?

Usługi geodezyjne są niezbędne na każdej budowie. To geodeta zajmuje się wytyczaniem budynku i instalacji sanitarnych. Ponadto geodeta jest niezbędny wtedy, kiedy chcemy dokonać podziału działki lub nieruchomości. Zajmuje się też pomiarami budynków do odbioru – sprawdza, czy wszystko wykonano zgodnie z projektem. Prowadzi też inwentaryzacje powykonawcze przyłączy – kanalizacji, wody, prądu, gazu. Geodeta uprawniony oblicza też objętości mas ziemnych. Dobry doświadczony geodeta może być naprawdę bardzo pomocny.

 Udzielamy bezpłatnych konsultacji w najbardziej skomplikowanych sprawach geodezyjnych oraz prawnych nieruchomości. Nasza firma współpracuje z projektantami, kierownikami budowy, notariuszami, a także urzędami, dzięki czemu wszystkie formalności i dokumenty załatwiamy za naszych klientów – mówi właściciel firmy Bartosz Parfieniuk Usługi Geodezyjno-Kartograficzne. Przedsiębiorstwo pomoże nam w uzyskaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego potrzebnych do zdobycia pozwolenia na budowę, udzieli porad dotyczących wniosków o dopłaty obszarowe dla rolników. Pracownicy firmy podpowiedzą nam też jak dokonać zmian użytków gruntowych dla celów podatkowych.

Wyzwania zawodowe i rozwój

Praca geodety to nie tylko wykonywanie pomiarów i sporządzanie dokumentacji. To również ciągłe doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie wiedzy na temat nowoczesnych technologii i metod pracy. Geodeta musi być na bieżąco z przepisami prawnymi, które dotyczą jego zawodu, a także z nowinkami technologicznymi, takimi jak systemy GPS czy techniki pomiarowe. Współpraca z innymi specjalistami, również jest nieodzownym elementem pracy geodety.

Opracowanie:

Bartosz Parfieniuk Usługi geodezyjno-kartograficzne

Hajnówka , Bielska 2

  • tel. 792 992 270

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter