Materiał Partnera Firma Fabia Jarosław – usługi kartograficzne świadczone przez specjalistów

Firma Fabia Jarosław – usługi kartograficzne świadczone przez specjalistów

Profesjonalne usługi kartograficzne świadczone przez specjalistów zatrudnianych w firmie Fabia Jarosław obejmują wiele różnych pozycji. Do jednych z najbardziej popularnych elementów oferty w zakresie kartografii zaliczyć trzeba jednak sporządzanie map w postaci map wysokościowych, a także map do celów projektowych. O tym i nie tylko dowiecie się więcej z poniższego wpisu!

Specjalistyczna wiedza

O mapach geodezyjnych sporządzanych przez geodetów z firmy Fabia Jarosław trzeba wiedzieć przede wszystkim to, że stanowią one dokumentację, która to powstaje w rezultacie pomiarów oraz działań wykonywanych przez specjalistów. Mapy te nierzadko stanowią niezbędny element, który trzeba wykorzystać w przypadku budowy konkretnego obiektu budowlanego lub w przypadku, chociażby scalania nieruchomości. Warto wiedzieć, że specyficzny rodzaj mapy geodezyjnej stanowi mapa wysokościowa, która to wykorzystywana jest w pewnym określonym zakresie. Tego typu opracowanie okazuje się w szczególności przydatne wtedy, gdy jesteśmy na etapach przed lub w trakcie realizowania inwestycji budowlanej, która to wymagać będzie od nas zaopatrzenia się w stosowne pozwolenie na budowę.

W związku z mapami wysokościowymi warto wspomnieć również o fakcie, że stanowią one podkład geodezyjny, który to może okazać się niezbędny na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Mapa wysokościowa może być potrzebna także w momencie, gdy mamy do czynienia z opracowywaniem projektu zagospodarowania działki lub chociażby projektu architektoniczno-budowlanego. Zlecając sporządzenie jej specjalistom z firmy Fabia Jarosław, możemy być pewni, że otrzymany dokument będzie uwzględniał wszelkie potrzebne oraz aktualne informacje na temat naszej działki. Z innych informacji, mapa wysokościowa zostanie sporządzona w oparciu o mapę zasadniczą, która to zawierać będzie informacje na takie elementy, jak chociażby punkty osnowy geodezyjnej czy kontury użytków gruntowych.

Wieloletnie doświadczenie

Oprócz wyżej przedstawionego zakresu oferty, stawiając na usługi kartograficzne firmy, będziemy mogli liczyć dodatkowo również na pomoc, chociażby w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych. W przypadku tego rodzaju dokumentów trzeba wiedzieć głównie o tym, że opracowanie jej jest potrzebne w momencie, gdy mamy do czynienia z inwestycją wymagającą ubiegania się o stosowne pozwolenie na budowę. Mapa do celów projektowych tworzona przez specjalistów z firmy Fabia Jarosław będzie zawierała wszelkie niezbędne informacje, które to podobnie do opisywanej wyżej mapy wysokościowej, powinny być oparte na kopii aktualnej mapy zasadniczej. Tego rodzaju mapa z kolei powinna być przyjęta najpierw przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wieloletnie doświadczenie firmy w zakresie sporządzania map do celów projektowych objawia się między innymi również tym, że praca wykonywana przez zatrudnianych w niej specjalistów jest oparta o stosowne Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 roku, które to zawiera szczegółowy zakres oraz tryb wykonywania ich. Oczywiście, sporządzenie mapy tego typu będzie wymagało przeprowadzenia klienta przez kilka etapów, które to dzięki indywidualnemu podejściu fachowców z firmy Fabia Jarosław przebiegną w odpowiednio skuteczny sposób.

Słowem końca

Z pozostałych informacji, o których warto wspomnieć w związku z mapami do celów projektowych, dobrze napomknąć o tym, jak długo ważna będzie utworzona mapa. Jeśli więc chcemy podjąć się odpowiednich kroków w celu sporządzenia jej, powinniśmy wiedzieć, że utworzony w efekcie dokument będzie ważny przez okres dwóch lat. Jak donoszą specjaliści z firmy Fabia Jarosław, trzeba przy tym pamiętać dodatkowo o fakcie, że w trakcie tego okresu może dojść do znaczących zmian w zakresie warunków w terenie. Przez to czasami potrzebna może okazać się aktualizacja sporządzonej mapy do celów projektowych.

Opracowanie:

Fabia Jarosław Usługi Geodezyjne

Sępólno Krajeńskie , Tadeusza Kościuszki 15

  • tel. 606 277 945

Podziel się