Artykuł sponsorowany Etapy wykonywania wykopów pod fundamenty

Etapy wykonywania wykopów pod fundamenty

Planując prace związane z wykonaniem wykopów pod fundamenty należy szczegółowo rozpisać cały harmonogram. Ważny jest termin prowadzenia prac, ich kolejność oraz technika wykonania. Każdy szczegół ma wpływ na efekt końcowy. Podpowiemy Wam jak przygotować się do prac związanych z wykopami. Po przeczytaniu artykułu będziecie w stanie ustrzec się najczęściej popełnianych błędów.

Projekt

Wstępna faza prac to przede wszystkim wytyczenie obrysu budynku. Należy pamiętać, że jego położenie musi się zgadzać z zapisami umieszczonymi w projekcie. Geodeta powinien wyznaczyć zewnętrzne krawędzie oraz osie ścian. Wzdłuż nich będą następnie wykonywane wykopy pod fundamenty.

Prace na gruncie

Właściwe prace ziemne muszą być dobrze zaplanowane. Powinny się one odbywać w dni bezdeszczowe. Jeśli pojawią się opady deszczu należy niezwłocznie zabezpieczyć wykop używając grubej folii. Przygotowanie wykopu najlepiej powierzyć specjalistycznej firmie, która posiada minikoparkę. Ławy pod fundamenty, których głębokość jest większa niż 50 cm., można wykonać łopatą lub zlecić to operatorowi minikoparki. Szerokość łyżki koparki powinna wynosić w tym przypadku 30-100 cm. W odległości 60 cm od wykopu nie wolno składować ciężkich przedmiotów, gdyż może to doprowadzić do osunięcia ziemi.

W pierwszej fazie wykonywania wykopu należy usunąć wierzchnią, żyzną warstwę gleby. Następnie wykonuje się wykop do głębokości, na której znajdują się ławy fundamentowe. Głębokość wykopu jest uzależniona od głębokości posadowienia budynku. Może ona sięgać nawet do dolnej krawędzi ław. W takim wypadku powierzchnia wykopu będzie większa, a deskowanie zostanie wybudowane na jego dnie. Zazwyczaj szerszy wykop jest wykonywany do górnej krawędzi ław fundamentowych. Istotną kwestią jest zachowanie większej szerokości wykopu, aniżeli ław fundamentowych. Dzięki temu montaż deskowania nie sprawi problemów.

„Innym sposobem jest wykonanie fundamentów bez deskowania i różnicowania na ławy oraz ściany. W takiej sytuacji wykop musi być węższy i idealnie równy. Następnie zabezpiecza się go folią i zalewa betonem.” – wyjaśnia specjalista z firmy Mariusz-Kop, która świadczy profesjonalne usługi koparko-ładowarką.

Weryfikacja

W trakcie trwania prac należy na bieżąco kontrolować poprawność ich wykonania. Dotyczy to głównie sprawdzenia kątów poprzez pomiar przekątnych lub prostokątnych obrysów. Poszczególne pary przekątnych muszą być jednakowej długości. Do kluczowych elementów należy zaliczyć także prawidłową głębokość i szerokość wykopów. Tolerancja błędu w przypadku głębokości wynosi tylko 2 cm. Zbyt płytkie wykopy mogą skończyć się tzw. wysadzinami i pękaniem fundamentów. Za duża głębokość zwiększa ryzyko „dokopania się” do wód gruntowych.

Wykonanie wykopów pod fundamenty warto powierzyć wykwalifikowanej firmie. Mamy wtedy pewność, że praca zostanie wykonana ściśle z zaleceniami projektu. To z kolei wpłynie na dalsze etapy budowy chroniąc projekt przed poważnymi problemami.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas