Materiał Partnera Do czego służą słupki geodezyjne?

Do czego służą słupki geodezyjne?

Przeprowadzanie prac geodezyjnych wymaga nie tylko ogromnej dokładności i precyzji, ale także użycia wysokiej klasy materiałów i narzędzi. Jednym z ważnych elementów wyposażenia każdego fachowca w tej dziedzinie są słupki geodezyjne. Przeczytaj, czym się charakteryzują, z jakich materiałów są skonstruowane i jakie są ich najważniejsze zastosowania.

Najważniejsze zastosowania słupków geodezyjnych

Słupki geodezyjne służą do oznaczania punktów charakterystycznych terenu. Umożliwiają one także wydzielanie granic działek oraz przeprowadzanie innych prac geodezyjnych. Słupki geodezyjne znajdują również zastosowanie przy oznaczaniu pasów drogowych. Można je wykorzystać także do osnowy kolejowej i w pracach związanych z siecią wodociągową.

Słupki geodezyjne – charakterystyka i rodzaje

Jak tłumaczy pracownik firmy Parbet z GrajewaNajlepszym materiałem do produkcji słupków geodezyjnych jest beton. Zapewnia on wytrzymałość, stabilność i odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Dzięki temu słupki nadają się do wieloletniej eksploatacji. Czasem spotyka się także słupki wyprodukowane z plastiku, które są, co prawda, łatwiejsze do zamocowania, jednak wykazują mniejszą stabilnośćW niektórych przypadkach wykorzystuje się skały wulkaniczne, w szczególności granit.

 Położenie punktu pomiarowego na słupku zaznacza się najczęściej naciętym krzyżem, żelazną rurką lub bolcem.

Wśród dostępnych na rynku słupków geodezyjnych znajdziemy produkty o różnorodnych kształtach i wymiarach. Możemy wybierać między słupkami prostymi i tymi o kształcie ostrosłupa ściętego, słupkami przeznaczonymi do oznaczania pasów drogowych, wodociągowymi, podcentrami, a także bardziej nietypowymi rozwiązaniami.

Słupki geodezyjne mogą być pomalowane w odpowiedni sposób. Czasem są one dodatkowo zbrojone prętami, co przyczynia się do zwiększenia ich wytrzymałości.

Ustawianie słupków geodezyjnych – kwestie formalne

Słupki geodezyjne, w tym znaki graniczne, mogą być umieszczane na danym terenie wyłącznie przez uprawnionych do tego geodetów. Korzystają oni ze specjalistycznego sprzętu oraz danych i odpowiednich dokumentów pozyskiwanych z właściwego starostwa. W fazie przygotowywania projektu technicznego osnowy geodezyjnej, każdemu znakowi nadaje się niepowtarzalny i niezmienny numer, który jest następnie umieszczany w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Słupki geodezyjne podlegają ochronie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, właściciel nieruchomości lub terenu, na którym są one umieszczone, nie ma prawa ich niszczyć ani samowolnie przenosić w inne miejsce. Jest także zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia starosty w przypadku stwierdzenia uszkodzenia słupków oraz w sytuacji gdy stwarzają one zagrożenie dla ludzi lub mienia. Osoby niestosujące się do tych przepisów podlegają karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Podziel się