Artykuł sponsorowany Deformacje nieciągłe terenu – czy zagrażają obiektom na powierzchni?

Deformacje nieciągłe terenu – czy zagrażają obiektom na powierzchni?

Dla stabilności budynku duże znaczenie ma teren, na którym jest położony. Zdarza się, że zaledwie w obrębie kilku kilometrów zdarzają się deformacje nieciągłe terenu. Stanowią one poważne zagrożenie dla ludzi zamieszkujących okolice, ponieważ pojawienie się zapadliska blisko od domu może naruszyć jego konstrukcję, czego wynikiem często jest jego uszkodzenie. Można tego jednak uniknąć, stosując się do zaleceń geologów.

Czym są deformacje nieciągłe terenu? 

Deformacja nieciągła terenu to przerwanie jego stabilności, a także możliwe przemieszczanie się różnych elementów znajdujących się przy powierzchni. Zdarzają się one zwykle w okolicach prowadzenia działalności górniczej. Z tego względu w Polsce występują one najczęściej na południu Polski, a w szczególności na Śląsku.

Charakterystyczne dla pojawiania się deformacji nieciągłych terenu jest czas, w jakim powstają. Dzieje się to w przeciągu kilku dni, a czasami nawet i godzin lub minut. Powodują one znaczące uszkodzenia i nie sposób ich przewidzieć. Dodatkowo nie występują one regularnie i może się zdarzyć, że na jednym terenie nie będzie ich wcale, natomiast na drugim będą pojawiać się ciągle. Warto również wiedzieć, że nie są one powierzchniowo duże.

Czy deformacje nieciągłe terenu zagrażają obiektom na powierzchni?

Istnieje skala określająca możliwość pojawienia się deformacji nieciągłych terenu. Dzięki niej można z łatwością określić, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska. Waha się ona pomiędzy 0, a 1, gdzie ta druga wartość oznacza pewność pojawienia się zapadlisk. Informacja ta jest kluczowa dla osób chcących postawić dom w takiej okolicy.

Same deformacje nieciągłe terenu są dużym zagrożeniem dla obiektów. W przypadku ich wystąpienia może dojść do pojawienia się nierówności, czego efektem będzie katastrofa budowlana, ponieważ budynek straci oparcie i istnieje duże ryzyko zawalenia. Dlatego doradza się, aby wzmacniać konstrukcje szczególnie na tych terenach, gdzie możliwość pojawienia się wyrw w ziemi jest naprawdę duża.

Jak ocenić prawdopodobieństwo pojawienia się deformacji nieciągłej terenu?

W ocenie ryzyka wystąpienia deformacji nieciągłej terenu mogą pomóc geolodzy. Mają oni odpowiednie narzędzia do badania powierzchni, a także wyróżniają się olbrzymią wiedzą, która pozwoli oszacować gdzie, i w jaki sposób najlepiej postawić budynek.

Takie usługi świadczy między innymi firma Met Geo. Dzięki nim możliwe jest także zlokalizowanie wód gruntowych, ustalenie powierzchni skażonego terenu, a także przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas