Artykuł sponsorowany Czym różnią się między sobą poszczególne mapy geodezyjne?

Czym różnią się między sobą poszczególne mapy geodezyjne?

Usługi kartograficzne są niezbędnym elementem zarządzania nieruchomością, zwłaszcza w przypadku budowania na niej nowych obiektów, które wymagają pozwolenia na budowę. Wszystkimi niezbędnymi pomiarami i nanoszeniem ich na mapy zajmują się profesjonalni geodeci. Zasadnicza, do celów projektowych, czy może inwentaryzacyjna? Która mapa będzie Ci potrzebna na poszczególnych etapach budowy domu i czym się między sobą różnią?

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Tworzenie każdej mapy musi opierać się o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który zawiera wszelkie wytyczne odnośnie do powstawania nowych obiektów w danym rejonie. Obejmuje nie tylko budowle sztucznie stworzone przez człowieka, takie jak linie energetyczne lub domy mieszkalne, ale również elementy naturalne np. lasy, pojedyncze drzewa, zbiorniki wodne lub różnice w wysokości terenu. To właśnie na jego podstawie możemy sprawdzić, czy dana inwestycja jest możliwa na naszej nieruchomości. Piotr Oporski z biura geodezyjnego w miejscowości Grodna radzi, aby zawsze przed podjęciem decyzji o danej inwestycji, przyjrzeć się możliwościom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Czasami zdarza się, że w niektórych rejonach zostało dokładnie określone, jakie typy budowli można stawiać, co jest uwarunkowane ukształtowaniem terenu lub też niesprzyjającymi warunkami środowiska. 

Mapa zasadnicza i do celów projektowych

To mapy, o których najczęściej słyszymy w geodezyjnym świecie, gdyż właśnie one odgrywają istotną rolę podczas budowania nowych obiektów. Mapa zasadnicza jest wydawana w określonej skali, która zazwyczaj mieści się w przedziale 1:500-1:1000. Zawiera ona nie tylko granice działki, ale również wszelkie media znajdujące się w jej obrębie. Informacje na niej zawarte są bardzo rzadko aktualizowane, dlatego zwykle sięgają kilkunastu lat wstecz. Koszt uzyskania kopii mapy zasadniczej to około 50 PLN, a jest ona potrzebna najczęściej do przeanalizowania warunków zabudowy.

Mapa do celów projektowych jest niezbędna podczas starania się o pozwolenie na budowę i projektu architektoniczno-budowlanego. Służy ona do projektowania budynku oraz wszystkich koniecznych przyłączy. Jej koszt to około 800-1200 PLN i jest zależny od wielkości działki.

Mapa inwentaryzacyjna

Mapa inwentaryzacyjna – wykonana po zakończeniu prac budowlanych, aby w późniejszym etapie móc zgłosić budynek do użytkowania. Warto wspomnieć, że podczas sporządzania mapy inwentaryzacyjnej może zdarzyć się sytuacja, gdy nie będzie ona się pokrywała z mapą uwzględnioną w projekcie budowlanym. I choć drobne odchylenia są dozwolone, niekiedy różnice będą nie do przejścia, dlatego trzeba być czujnym nie tylko podczas wytyczania budynku, ale również wszystkich etapów budowy.

Opracowanie:

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas

Newsletter