Materiał Partnera Czym charakteryzuje się szafka hydrantowa?

Czym charakteryzuje się szafka hydrantowa?

Szafki hydrantowe to niezbędne wyposażenie służące jako maskownica zaworu hydrantowego oraz miejsce do przechowywania sprzętu gaśniczego w postaci podłączonego do zaworu węża nawiniętego na bęben, a także przymocowanej do niego prądownicy. Szafki hydrantowe są zawsze oznakowane i dobrze widoczne, tak, by w razie potrzeby można było z ich pomocą prowadzić skuteczną akcję gaśniczą.

 

Szafki hydrantowe jako element systemu stałych urządzeń gaśniczych

Zapewnienie właściwej ochrony przed wybuchem pożaru i rozprzestrzenianiem się ognia jest ważnym elementem polityki bezpieczeństwa, która powinna być prowadzona przez każdą firmę, zarówno ze względu osoby przebywające w budynkach, jak i na możliwe straty materialne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku zależy m.in. od sprawnego działania wszystkich urządzeń potrzebnych do wykrywania źródeł ognia, efektywnego oddymiania oraz skutecznego prowadzenia akcji gaśniczej. Zainstalowany w budynku system tryskaczy, w połączeniu ze stałymi urządzeniami gaśniczymi w postaci instalacji hydrantowej może znacząco usprawnić i przyspieszyć gaszenie. Montaż hydrantów ppoż. oraz odpowiednich szafek hydrantowych i właściwe ich oznakowanie jest obowiązkiem nakładanym przez obowiązujące normy, a także przepisy, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – wyjaśnia ekspert z firmy Gas-Poż-Bis, która specjalizuje się w dostarczaniu sprzętu przeciwpożarowego.

Szafki hydrantowe z hydrantami wewnętrznymi, wężami pożarniczymi oraz prądownicami, a także zaworami pozwalającymi na kontrolę przepływu wody, stanowią podstawę systemu stałych urządzeń gaśniczych. Zgodnie z wymogami powinny one być rozmieszczone w całym budynku w taki sposób, by przy ich wykorzystaniu można było pokryć możliwym zasięgiem działania całą powierzchnię budynku.

Hydranty, a zarazem szafki hydrantowe są dostępne w różnych typach w zależności od rodzaju budynku, w którym muszą być montowane. Pozwalają one na skuteczne gaszenie pożarów typu A przy wykorzystaniu sieci wodociągowej. Zgodnie z przepisami w budynkach produkcyjnych i magazynowych obowiązkowe są szafki hydrantowe i hydranty typu 52. W budynkach, gdzie znajdują się garaże, konieczna jest instalacja szafek i hydrantów typu 33, a w budynkach kategorii ZL, tj. budynkach użyteczności publicznej, budynkach biurowych oraz hotelowych stosuje się hydranty typu 25. W budynkach wysokościowych stosuje się również zawory 52 bez węża. Służą one do pomocy w akcji prowadzonej przez straż pożarną i zasilania posiadanego przez strażaków sprzętu.

Szafki hydrantowe i hydranty powinny być zawsze rozmieszczone w miejscach, które są oznaczone odpowiednimi znakami informacyjnymi. Szafka hydrantowa musi być łatwa do otwarcia w razie potrzeby. Urządzenia tego typu rozmieszcza się zwykle w korytarzach, przy wejściach do budynku czy na poszczególnych kondygnacjach w klatkach schodowych.

 

Rodzaje i przeznaczenie szafek hydrantowych

Poszczególne hydranty przeciwpożarowe różnią się od siebie wymiarami, a zarazem ilością wody, której mogą dostarczać. Hydranty typu 25 muszą dostarczać 1,0 dm3/s wody, typ 33 – 1,5 dm3/s, a hydrant 52 aż 2,5 dm3/s. Szafki hydrantowe przeznaczone dla poszczególnych typów hydrantów różnią się zarówno swoimi wymiarami, jak i wyposażeniem. W szafce z hydrantem typu 33 oraz 25 musi się znajdować nawinięty na bęben wąż pożarniczy półsztywny, natomiast w szafkach z hydrantami typu 52 powinien to być wąż płasko składany. Szafka hydrantowa typu 25 oraz 33 zawiera wychylny bęben z wężem o długości 20 albo 30 metrów. W szafce z hydrantem 52 wąż mieści się w specjalnej kołysce.

Podstawowym zadaniem szafki hydrantowej jest zabezpieczanie hydrantu oraz węża pożarniczego i prądownicy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem podczas normalnej eksploatacji budynku. Najczęściej szafki hydrantowe są wykonane z metalu malowanego na kolor czerwony albo biały. Choć przepisy nie regulują koloru szafki, to zawsze wymagają odpowiedniego oznakowania, musi to być znak „Hydrant wewnętrzny” F002 wg PN-EN ISO 7010:2012.

Nie ma przeszkód, by szafka hydrantowa zawierała dodatkowe wyposażenie. Dostępne są rozwiązania, w których poza zaworem hydrantowym, wężem i prądownicą znajduje się gaśnica. Takie rozwiązanie pozwala na bardziej efektywną akcję gaśniczą w przypadku niewielkich zarzewi ognia lub pożarów pozostałych typów, przy których nie ma możliwości stosowania wody jako środka gaśniczego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas