Artykuł sponsorowany Czy na rozbiórkę domu potrzebne jest nam zezwolenie?

Czy na rozbiórkę domu potrzebne jest nam zezwolenie?

Prawo polskie traktuje rozbiórkę jako rodzaj robót budowlanych, co rodzi pewne konsekwencje prawne oraz wymóg otrzymania zezwolenia na rozbiórkę. Choć może zdarzyć się i tak, że to organ państwowy ją nakaże. Czy na pewno wszystkie rozbiórki wymagają pozwolenia? Jakie są procedury tego procesu? O czym należy wiedzieć?

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Rozbiórka to jeden z rodzajów robót budowlanych zgodnie z prawem.  Nie mniej jednak pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków, które nie figurują w rejestrze zabytków. Należy jednak pamiętać, że ich wysokość nie może przekraczać 8 metrów, a z kolei odległość od granicy z działką nie jest mniejsza niż 4 metry. Ponadto, jeżeli wcześniej nie potrzebowaliśmy pozwolenia na budowę, nie będziemy też potrzebować pozwolenia na rozbiórkę. Nie zmienia to jednak faktu, że należy ją zgłosić. Jeżeli my jako właściciele budynku, nie ubiegamy się o rozbiórkę, ale budynek zagraża środowisku, to państwo może się ją nakazać. Ponadto, jeżeli budynek rzeczywiście zagraża życiu ludzkiemu, to rozbiórkę można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na nią, niemniej jednak nadal obowiązuje nas prawo uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszenia jej. Zgłaszając rozbiórkę należy pamiętać, żeby podać dokładne dane: czyli zakres, rodzaj i sposób przeprowadzania rozbiórki. Najlepiej zatrudnić odpowiednią firmę budowlaną, która za wszelkie procedury prawne i działa zgodnie z nimi jak np. PHU A-Z Krzysztof Dobicki.


Dokumenty wymagane na pozwolenie na rozbiórkę budynku

Aby doszło do rozbiórki budynku konieczne jest wypełnienie wniosku, który możemy pobrać ze strony internetowej lub z urzędu. Obowiązkowo, musimy dołączyć niezbędne dokumenty takie jak – zgodę właściciela obiektu na rozbiórkę; szkic naszego budynku i jego usytuowania w przestrzeni; opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych; opis sposobów zagospodarowania przestrzeni rozbiórkowej w taki sposób, aby była bezpieczna (czasami wymagany jest projekt rozbiórki); upoważnienie dla firmy świadczącej usługi budowlane jaką jest rozbiórka. Oczywiście, złożenie wniosku wymaga wniesienia odpowiedniej opłaty w urzędzie. Warto pamiętać, że wszelkie roboty budowane można rozpocząć dopiero dwa tygodnie po uprawomocnieniu decyzji co do rozbiórki. Przed uzyskaniem zgody można rozpocząć tylko rozbiórkę, która zagraża ludzkiemu życiu i bezpieczeństwu.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas